Handslaget – initiativ för cirkulärt byggande och återbruk

Göteborgs Stads klimatmål är ambitiösa och cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att nå målen, vilket är anledningen till att Handslaget initierats. Göteborg har gått före inom återbruk och cirkulärt byggande och vill därför leda utvecklingen i Sverige. Vi har kunskapen, erfarenheterna och ett engagerat näringsliv lokalt. För att snabbare ställa om krävs att företag inom branschen samarbetar mer, och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. 

Konstverket Tegelverket
Tegelvägg

Om initiativet Handslaget

Initiativet Handslaget ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt fler företag och nya jobb inom området. Privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg ingår i samarbetet genom att signera en avsiktsförklaring där man lovar att skala upp arbetet med cirkulär byggnation.  

Avsiktsförklaring för cirkulärt byggande

De löften man antagit är specifika för de fyra olika aktörsgrupper som samlas i initiativet: Göteborg Stads fastighets- och anläggningsägare, privata och andra fastighetsägare,  Business Region Göteborg genom GCP samt branschorganisationen Fastighetsägarna. Dessa löften syftar till att möjliggöra återbruksprocesser i större utsträckning genom att till exempel kompetensutbilda, återbruksinventera och ställa krav i upphandling. 

Läs avsiktsförklaringen

Anslutna aktörer och fastighetsägare

Tegelvägg

Potentialstudien för återbruksmarknad

Studie om marknads- och klimatbesparingspotentialen för att etablera en storskalig återbruksmarknad. 

Läs potentialstudien
Tegelhög

Rapport: Accelerera cirkulär omställning

Utvärdering av SME:ers behov av insatser för att ställa om till cirkulärt företagande i bygg- och anläggningssektorn i Göteborgsregionen.

Läs rapporten

Intresseanmälan

Kontakta oss om Handslaget