Evenemangens utsläpp ska minska genom utsläppsfria transporter

Evenemangsstråket i centrala Göteborg är ett av de områden där företag, samhällsaktörer och akademi samarbetar för att testa och utveckla lösningar för utsläppsfria transporter inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone. Som evenemangsstad har Göteborg länge arbetat målmedvetet med att utveckla en mängd olika initiativ för hållbara evenemang. Nu pågår ett projekt som syftar till att kraftigt minska evenemangens utsläpp av koldioxid.

Publikfest på Götaplatsen

Om projektet Lösningar för klimatsmarta evenemang

Projektet Lösningar för klimatsmarta evenemang initierades av Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Got Event AB, som alla är en del av Göteborgs Stad. Inledningsvis lägger projektet stort fokus på transporter och resor till och från samt inom evenemang, eftersom dessa utgör en stor del av utsläppen i samband med evenemang. 

För att kartlägga utsläppskällor och nivåer har klimatberäkningar på evenemang genomförts. Tillsammans med evenemangsbranschen ska parterna i projektet utveckla en metod för att minska utsläppen från evenemang i Göteborg. 

Mellan sju och åtta miljoner turister besöker årligen evenemangsstråket i Göteborg. Framförallt är det besöksmålen Liseberg, Svenska Mässan och Universeum och de många evenemangen i området som attraherar besökare, vilket i sin tur generar mycket biltrafik och stora godsflöden. 

Göteborgs Stad har antagit målet att sänka växthusgasutsläppen från transporter i Göteborg med 90% till 2030. Evenemangsstråket, som sträcker sig från Korsvägen till Ullevi, ingår i Gothenburg Green City Zone, som kommer vara en testzon för utsläppsfria transporter. Målet för Gothenburg Green City Zone är att alla transporter i zonen ska vara 100% utsläppsfria till 2030. 

Projektet finansieras av Vinnova FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation. 

Läs mer om projektet

Göteborg från ovan Business Region Göteborg

En del av Gothenburg Green City Zone

Detta projekt är en del av Gothenburg Green City Zone. Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Frågor om projektet?