PEPP - Public EV Power Pilots

I takt med att allt fler bilar blir elektriska, växer också frågan om hur de ska laddas och var energin ska komma ifrån. Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Projektet är ett tvåårigt försök med dubbelriktad laddning av personbilar inom Gothenburg Green City Zone.

Elbilsladdning Business Region Göteborg
Foto: Chuttersnap/Unsplash

Om projektet PEPP - Puplic EV Power Pilots

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. I två kommande tester undersöks möjligheten att låna energi från parkerade bilar i ett parkeringsgarage och en bilpoolstjänst.

Genom användarstudier kommer projektet att utvärdera dubbelriktad laddning i publik miljö ur ett systeminnovationsperspektiv. Testerna handlar om att göra användarstudier och få tillgång till information för att förbereda uppskalning. Även de tekniska aspekterna, med allt från användargränssnitt till hur laddstolparna ska fungera, ingår. Fokus ligger också på att undersöka vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova.

Bakom samverkansprojektet står Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Mölndala Fastighet och Business Region Göteborg.

Läs mer om projektet PEPP 

Göteborg från ovan Business Region Göteborg

En del av Gothenburg Green City Zone

Detta projekt är en del av Gothenburg Green City Zone. Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Frågor om projektet?