REDIG - Regionala godshubbar i Göteborg

Omställningen till ett utsläppsfritt transportsystem ställer staden inför tuffa utmaningar när vi samtidigt ska hantera ett ökande transportbehov och ett ökat antal resor. Målsättningen för Gothenburg Green City Zone är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. För att nå dit behöver vi tänka om och tänka nytt. Vi behöver hitta lösningar som är skalbara och kan fyllas med innovationer, teknik och smarta lösningar. Regionala godshubbar är en möjlig del av lösningen. 

regionala-godshubbar-business-region-göteborg.jpg
Bild: Skyflyers/Göteborg & Co

Om projektet REDIG - Regionala godshubbar i Göteborg

Evenemangsområdet, som sträcker sig mellan Korsvägen och Ullevi, är ett av områdena i Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och akademin tillsammans testar och utvecklar ny teknik och nya lösningar.  

Området har valts ut på grund av dess stora transportutmaningar. Korsvägen, som ligger i hjärtat av området, betecknas ibland som en av Sveriges mest komplexa korsningar. Här passerar dagligen runt 20 000 pendlare med bil och ytterligare många fler med buss och spårvagn. Mellan sju och åtta miljoner turister besöker årligen evenemangsstråket. Framför allt är det Liseberg, Svenska Mässan och Universeum och de många evenemangen i området som attraherar besökare, vilket i sin tur generar mycket biltrafik och stora godsflöden.

Utifrån verksamheternas och stadens behov att hitta lösningar på transportutmaningarna i området samarbetar nu Business Region Göteborg med ett antal aktörer för att undersöka möjligheten att skapa nya transportlösningar. En lösning som undersöks är regionala godshubbar. Syftet med hubbarna är att kraftigt minska trafiken i evenemangsområdet, bidra till ökad yteffektivitet och att tillsammans bidra till att nå målet om nollutsläpp i zonen. 

Projektet REDIG avser att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem i evenemangsstråket Göteborg. I förstudien analyseras logistikflöden från ett antal strategiska aktörer och hur en samlastning av gods kan utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i området. 

I projektet, som leds av RISE Reserach Institutes of Sweden, deltar CLOSER, Volvo Technology, Liseberg, Svenska Mässan, Got Event och Göteborg Energi. 

Läs mer om projektet REDIG

Göteborg från ovan Business Region Göteborg

En del av Gothenburg Green City Zone

Detta projekt är en del av Gothenburg Green City Zone. Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Frågor om projektet?