Hållbart mode och textilier

Mode och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren och inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft. Ett stålbad för svensk textil- och modeindustri – men ett nödvändigt sådant. Det här är bakgrunden till initiativet Fashion, Facts and Fun. 

Fashion, Facts and Fun

Med initiativet Fashion, Facts and Fun ska Business Region Göteborg stödja modeföretag i Göteborgsregionen i sin omställning. Ambitionen är att bidra till fler hållbara och konkurrenskraftiga affärsmodeller, förstå och se möjligheter i ökade krav och lagar – men också att behålla det roliga. Modets funktion i identitetsskapande och möjligheten att uttrycka sig är viktig.

Business Region Göteborg

Nuläget för hållbart mode och textilier

I dag finns det egentligen ingen storskalig tillverkning av textilier som är miljömässigt hållbar. Arbetsförhållanden för de som arbetar i produktionskedjan behöver i många fall bli bättre, textiliernas livslängd förlängas och konsumtionen minska. Det är många utmaningar samtidigt för branschen. 

Bild på kvinna i en klädaffär

Mål 2023

Målet för initiativet 2023 är kunskapsöverföring, att synliggöra och förstå kommande transformation och att stärka befintliga nätverk inom branschen, och i den mån de inte finns, skapa nya. Fashion, Facts and Fun är en del av Västra Götalandsregionens storsatning Textile Movement. Vill du läsa mer om projektet? 

Textile Movement

EU:s strategi

Kontakta mig om hållbart mode och textilier