Bild på en person som lyssnar

Hållbar utveckling

Näringslivet står inför en betydande omställning där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter spelar en central roll. Med förändrade lagkrav, nya värdekedjor, global konkurrens och geopolitiska skiften anpassar sig branscherna till nya förutsättningar. Det är inte längre en fråga om vilja, utan en nödvändighet att ställa om. Vi driver på omställningen genom klusterinitiativ och samverkansprojekt som aktivt stärker regionens hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet

Göteborgsregionen är en ledande aktör inom ekologisk hållbarhet, där stad, näringsliv och akademi arbetar aktivt och påskyndar flera olika projekt och initiativ som stödjer den gröna omställningen.

Aktuella projekt inom grön omställning

Social hållbarhet

Göteborg arbetar aktivt för social hållbarhet genom att främja ett tryggt, jämlikt och hälsofrämjande arbetsliv. På Business Region Göteborg deltar vi i initiativ som Framtidshubben och Handslag för framtiden, vilka stödjer sysselsättning och minskar utanförskap i utsatta områden.

Kolla in våra projekt inom social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

För att främja ekonomisk hållbarhet och stärka konkurrenskraften hos företag är det avgörande att övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Vi stöder företag genom rådgivning, nätverkande och stöd för internationalisering och export. Vi är också engagerade i att främja proaktiva investeringar och etableringar som bidrar till den gröna omställningen i regionen.

Läs mer om vårt uppdrag

Den gröna omställningen

Göteborgsregionen är en världsledande och attraktiv plats för företag som vill arbeta med hållbar omställning. Offentliga aktörer, företag och akademi arbetar tillsammans för att minska miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser till nära noll. En cirkulär ekonomi skapar sysselsättning för invånare och lockar både talanger och investerare till regionen. Genom investeringar och etableringar bidrar vi till en hållbar omställning inom ekosystemets gränser och främjar innovation inom forskning och näringsliv. Samarbetet är avgörande för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vill du veta mer om hur vi arbetar med grön omställning? 

Ja, jag vill veta mer om hur ni arbetar med grön omställning
Bild på två personer som går i en trappa
 • Älvsborgsbron i skymning.
  Världens mest hållbara destination

  Göteborg har flera gånger blivit utsedd till världens mest hållbara destination enligt Sustainability Index. 

 • Foto på kvinna och lastbil
  100 %

  av stadens tunga fordon för avfallsinsamling går på 100 % fossilfritt bränsle sedan 2015.

 • En bild på en volvobuss
  Flest elbussar i Norden

  Göteborg har flest elbussar i Norden, vilket bidrar till en hållbar kollektivtrafik. 

Bild på tre personer som sitter och pratar

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar utveckling?

Oavsett inom vilken bransch ditt företag befinner er, så finns det enormt stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i Göteborgsregionen. Vi har samlat massvis med matnyttig information, guider, tips och kunskap för företagare som vill arbeta hållbart. Vi hjälper er att komma igång.

Ja, vi vill gärna arbeta hållbart

Kontakt