Samarbetsprojekt ska snabba på omställningen till elektrifierade transporter 

Frågan är inte längre om vi ska ställa om till ett elektrifierat transportsystem utan hur. Lösningen hänger på att en rad aktörer inom logistik, energi, stadsplanering, fordonsindustri, infrastruktur och samhälle samverkar. Och att vi förstår hur transportflödena och behoven ser ut.

Schenker paketbil utanför Liseberg

För att kunna snabba på uppskalningen av elektrifierade transporter har Business Region Göteborg och DB Schenker inlett ett projektsamarbete där RISE Research Institutes of Sweden analyserar hur fordonsflottan hos DB Schenker och tillhörande åkerier används för att förstå flöden och behov – och vad som krävs för att ställa om till fullelektriska fordon. Hur och var behöver laddstationer placeras? Hur mycket eleffekt behövs? Vilket kunderlag krävs för utbyggnad av laddstationer? Hur optimeras rutterna? Hur vävs laddinfrastrukur in i stadsplaneringen?   

Tre av DB Schenkers fordon för citydistribution i centrala Göteborg drivs redan idag med el – två paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols åkeri. Fordonen distribuerar paket bland annat i evenemangsområdet och på Lindholmen som båda ingår i Gothenburg Green City Zone.   

Projektet är ett första steg för att ta fram en generell metod för storskalig elektrifiering som även andra godsaktörer, fastighetsägare, laddoperatörer, fordonstillverkare och stadsplanerare kan dra nytta av. Syftet är att underlätta snabb uppskalning i hela sektorn och bidra till Gothenburg Green City Zones målsättning: att skapa ett utsläppsfritt transportsystem till 2030.  

Gothenburg Green City Zone

  • Evenemangsstråket Göteborg

    Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Kontakt

Intresserad? Hör av dig till oss!

Har du frågor? Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone? Du är välkommen att höra av dig till oss.