En grupp som är glada och gör high-five

Internationella samarbeten

Städer och regioner behöver förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt och samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika internationella samarbeten.

En region med stark internationell konkurrenskraft

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner och är en föregångare inom hållbarhet, Här finns ett starkt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Exportintensitet i Göteborgsregionens näringsliv är också hög. För att regionens näringsliv fortsatt ska vara globalt konkurrenskraftiga och ligga i framkant arbetar vi för att stärka företagens internationella samarbeten och möjlighet till export.

Människor som arbetar tillsammans
Bild på hamnkanalen i Göteborg ovanifrån

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag med internationella ambitioner genom att erbjuda kunskap och kontakter runt om i världen. I Serige är Business Region Göteborg en av 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer som representerar nätverket. 

 

Läs mer om Enterprise Europe Network
Alvsbbórgsbron vinter

Export & Import

Vi ger information och rådgivning om export och import samt förmedlar internationella affärspartners och kontakter.

Läs mer om Export & Import
Människor på delegationsbesök i Göteborg

Internationella delegationer

Vi matchar företag med internationella delegationer med fokus på hållbar mobilitet och stadsutveckling.

 

Läs mer om hur vi kan stötta dig
Vill du bli kontaktad?

Kontakt