Elbåtsladdningsprojektet go:LEIF

Över 400 nya laddpunkter för elbåtar i ett antal utvalda projekthamnar längs kusten från Göteborg till Kristansand på norska Sørlandet. Det är en del av innehållet i ett svensk-norskt samarbetsprojekt som nu beviljats EU-medel. Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb elektrifieringsomställning. Och Norge har redan visat vägen. 

Logga
Klädesholmen på Tjörn

Sverige och Norge har tillsammans en miljon motordrivna fritidsbåtar. Nästan alla drivs med fossila drivmedel och koldioxidutsläppen uppskattas till över 400 000 ton per år plus miljöskadliga ämnen. 

Det svensk-norska elbåtladdningsprojektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand. Projektets mål är deltagande i den gröna omställningen genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller. Bland annat ska över 400 nya laddpunkter skapas i ett antal hamnar som ingår i projektet. 

Goda förutsättningar för omställning 
Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster. Här finns också relevanta teknikleverantörer och goda kunskaper inom fordonselektrifiering där projektet ska se närmare på vissa delar av samnyttjande av laddinfrastruktur. 

Stor potential att påskynda det gröna skiftet 
Norge har kommit längre med omställningen av fritidsbåtar jämfört med Sverige. Bland annat finns sedan några år en elbåtsförening med syfte att arbeta för det gröna skiftet för fritidsbåtar. I Arendals kommune pågår arbete med såväl laddplaner som laddkarta och elbåtsfestivalen Lydløs är en välbesökt arena för framtidens båtliv. 

Elbåtladdningsprojektets arbetsområden 
Samarbetet kommer att ske under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 31 december 2025. 

Projektets arbetsområden: 

  • Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade. 

  • Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan. 

  • Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden. 

  • Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur. 

  • Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion. 

BRG och vår roll 

BRG kommer framför allt ha näringslivsperspektivet i projektet med syfte att stärka de företag som redan idag befinner sig i värdekedjan för omställningen eller har innovationer som kan passa till det teknikskifte som sker. Projektet är även en del av det uppdrag som tilldelades BRG 2020 med syfte att samordna stadens aktörer i omställningen till elektrifieringen inom transportsystemet. 

Förstudien som legat till grund för projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen. 

Deltagare i projektet är förutom Business Region Göteborg, Innovatum Science Park och Agder Fylkeskommune även Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet I Sørøst-Norge. 

go:LEIF medfinansieras av Europeiska Unionen Interreg Öresund-​Kattegat-Skagerrak och insatsområdet Grön omställning.