Projekt: MOVE21

Transporter står för ungefär en tredjedel av alla klimatutsläpp i Europa. Utan betydande åtgärder kommer de att vara den största källan till klimatutsläpp år 2030. Man räknar med att passagerar- och godstransporter kommer att växa med över 40 respektive 60 % till 2050. För att få bukt på detta är nu Business Region Göteborg med i EU-projektet Move21.

Två cyklister vid hamnen i Göteborg

Om projektet MOVE21

Move21 är ett innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik. Projektet Move21 är finansierat genom Europeiska kommissionen och syftet med Göteborgs medverkan är att underlätta och göra resande och transport mer hållbart.

Göteborg är en av tre teststäder i projektet, och staden vill nu modernisera mobilitet och transporter. Det kan exempelvis vara att göra det smidigare att ta sig fram i staden och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Eller lösningar som skapar effektiva noder för godstransporter och som bidrar till att fordonens kapacitet kan utnyttjas på ett bättre sätt och transportsträckan minskar.

I Göteborg leds arbetet av Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Därutöver deltar Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering ABRenova AB, Volvo Technology AB och RISE Research Institutes of Sweden. Ambitionen är att få med fler aktörer i projektet, inte minst lokalt i de tre testområdena som utgör Gothenburg Green City Zone.

Läs mer om Move 21

Logga MOVE21 och EU

Städer som anslutit sig till projektet MOVE21

De städer som anslutit sig till MOVE21 är Oslo, Göteborg, Hamburg, München, Rom och Bologna. Projektet hjälper de deltagande städerna att uppnå en 30-procentig minskning av transportrelaterade utsläpp till 2030 genom implementering av 15 transportrelaterade innovationer.

Kontakta mig om projektet MOVE21