STRING - ett samarbete över region- och landsgränser

STRING är ett samarbete bestående av fyra länder, åtta regioner, fem städer och 14 miljoner människor. Samarbetet sträcker sig från Hamburg i söder, genom Danmark och Sveriges västkust upp till Oslo i norr. Business Region Göteborg är med i samarbetet som verkar för att framförallt skapa skapa en ”Green Hub” som attraherar investeringar och visar upp hållbara lösningar, samt högkvalitativ infrastruktur mellan Hamburg och Oslo.

Skog och sjö Business Region Göteborg
Maria Strömberg Chef Samverkan och Innovation Business Region Göteborg

"Vår gemensamma region från Hamburg i söder till Oslo i norr är en liten del av vår värld. Därför behöver vi samarbeta för att vara konkurrenskraftiga, attrahera investeringar och spjutspetskompetens"

- Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg

Om samarbetet STRING

Varför finns STRING?

STRING, vars vision är att skapa en helt ny megaregion, samarbetar för en stärkt regional utveckling städerna emellan. Denna megaregion hoppas bli en internationellt erkänd och ledande genomförare av hållbar infrastruktur. Samarbetet ska även leda till nya möjligheter inom andra områden så som grön tillväxt, gränshinderfrågor, forskning och utveckling samt turism och kultur. 

Syftet med samarbetet är framförallt jobba mot mål 11 i Agenda 2030: Hållbara städer och samhällen. Och genom att representera några av världens mest innovativa städer och regioner kommer nätverket att ha en unik möjlighet att leda vägen mot en hållbar framtid.

I detta krävs en omställning av transportsektorn med en snabb utfasning av fossila bränslen, vilket samarbetet kommer att lägga stor vikt vid. Att kunna ta sig mellan dessa regioner och städer på ett hållbart och effektivt sätt är oerhört viktigt. 

Initiativ i samarbetet

Det finns ett antal flaskhalsar som behöver förbättras för att få till ett effektivare infrastrukturnätverk i regionen, här har EU pekat ut järnvägsförbindelserna mellan Göteborg och Oslo som en av dessa flaskhalsar, vilket är ett av initiativen i STRING-nätverket.

I dagens läge går det betydligt fortare att ta sig till Oslo från Göteborg med bil än med tåg – vilket inte i längden är hållbart vare sig för privatresenärer eller godstrafik. För att få till en effektivare infrastruktur krävs det dubbelspår. 

Ett annat initiativ som STRING-nätverket ska arbeta med är att skapa ett fossilfritt transportsystem i EU där sträckan mellan Hamburg och Oslo ska fyllas med stationer för vätgaslastbilar. Regionen har stora möjligheter att verka som en testbädd för vätgasteknologin genom att kombinera den stora yta som finns, den höga produktionen av förnybar energi samt det innovationsvänliga företagsklimatet. Syftet med detta initiativ är alltså att skapa en vätgaskorridor för att skapa fossilfria logistikmöjligheter.

Andra initiativ inom samarbetet är förbättra infrastrukturen mellan Fehmarn och Bält och mellan Köpenhamn och Malmö, samt att utveckla ett ännu bättre företags- och innovationsklimat för att enklare kunna attrahera gröna investeringar och kompetenser som i längden bidrar med en hållbar utveckling i regionen.

Medlemmar i STRING-nätverket

Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Själland, Region Hovedstaden, Köpenhamn Stad, Region Skåne, Malmö Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Östfold Fylkeskommun och Akershus Fylkeskommun.

Läs mer om STRING-nätverket

Kontakta mig om samarbetet STRING