Bild på människor i möte arbetar med kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att utifrån affärsmålen se till att företaget har rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats vid det rätta tillfället. Fungerande kompetensförsörjning är helt avgörande för att företag ska utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Behöver du hjälp? Vi hjälper dig att komma igång. 

Vill du jobba med social hållbarhet?

Ett sätt är att ta emot prao eller praktikanter. Det finns många fördelar som till exempel att: 

 • Du bygger ditt arbetsgivarevarumärke då fler får kännedom om ditt företag.
 • Det är en smart rekryteringskanal för sommarjobbare, vikarier och kanske framtida medarbetare.

Visst låter det bra? Och det är inte krångligt, det finns många olika sätt att ta emot prao, det finns guider och massa bra tips om hur du kan göra. Ett första sätt är att fylla i vårt kontaktformulär så ringer vi upp dig och berättar mer och guidar dig rätt. Vill du bli kontaktad? 

Ja, det vill jag 💙

praoelev
Människor på kontor

Varför behöver företag jobba med kompetensförsörjning?

När omvärlden, marknaderna och kundernas krav snabbt förändras, måste verksamheten vara flexibel och snabbfotad. Företagets förmåga att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens kan vara avgörande för konkurrenskraften.

Medarbetarnas kompetens är det viktigaste konkurrensmedlet och grunden för ett framgångsrikt företag. Konkurrenter kan kopiera produkter och tjänster, men inte företagskultur eller medarbetares kompetens. En kompetensstrategi hjälper er att arbeta målinriktat och uthålligt med kompetensfrågor, vilket minskar sårbarheten och gör en till en mer attraktiv och social arbetsplats. 

Kvinna håller workshop vid storbildsskärm med åhörare runt bord

Vad är kompetens?

Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

 • Kunskap: Det man vet, exempelvis fakta och metoder
 • Färdighet: Förmågan att praktiskt utföra arbetsuppgifter
 • Förmåga: Förståelse och omdöme för att effektivt använda kunskap och färdigheter
 • Vilja: Motivation, engagemang och attityd som driver en att använda sin kompetens

Praktiska tips för att säkra företagets kompetensbehov

Att förstå företagets kompetensbehov är avgörande för effektiv kompetensförsörjning. Utan denna insikt riskerar du att attrahera, rekrytera och utveckla fel kompetens, vilket kan bli kostsamt. Här listar vi fem praktiska tips för att säkra ditt företags kompetensbehov:

 1. Analysera framtida behov: Hur ska din affärsverksamhet utvecklas för att förbli konkurrenskraftig? Vilka branschtrender, marknadsförändringar och kundkrav påverkar er? Vilka nya affärsmodeller dyker upp?
 2. Identifiera kompetensbehov: Vilken ny kompetens behövs för att utveckla er affär? Vilken kompetens kan avvecklas? Bestäm framtida kompetenskrav och jämför med nuvarande kompetens. 
 3. Planera för att täppa till kompetensgapet: Basera er planering på analysen och identifiera strategier för kompetensgapet. 
  • Satsa på att utveckla befintliga medarbetares kompetenser.
  • Attrahera och rekrytera nya medarbetare alternativt anlita konsulter.
  • Ta emot praktikanter från yrkeshögskolor och universitet, och erbjud examensjobb.
 4. Lärande organisation: Skapa gärna strukturer för att vara en lärande organisation  
 5. Ansvarsfördelning: Bestäm vem på företaget som leder och driver kompetensförsörjningsprocessen och hur den integreras med övrig affärsutveckling. 

Kom igång med er kompetensförsörjning

 • Business Region Göteborg chalmers
  Workshop: Säkra rätt kompetens

  Vill du komma igång med en enkel metod för att börja jobba med kompetensfrågor? Anmäl dig till vår kostnadsfria workshop.

 • Bild på en person som skrattar på kontoret
  Fördjupning: Säkra rätt kompetens

  Vill du att ledningen satsar på en kompetensstrategi? Fördjupa din kunskap för att identifiera kommande kompetensbehov och skapa en långsiktig strategi.

 • Lovisa Bohlin och Madalina Magnusson står framför International house Gothenburg
  Rekrytera internationell talang

  Har du anställt eller är intresserad av att anställa internationell kompetens? Känner du någon som precis flyttat hit? På International House erbjuds rådgivning, tips, workshops och mycket mer.

Mötesplatser för kompetensförsörjning

Osäker på var du ska börja? Här listar vi mötesplatser där du kan träffa potentiella medarbetare, personer som vill göra examensarbeten, personer som söker praktikplatser och/eller sommarjobb.

Bild
Blå hexagon

GADDEN

Jobbmässan där du träffar blivande företagsekonomer, jurister, logistiker och miljövetare. 

Läs mer på gadden.com
Bild
Blå hexagon
CHARM

Jobbmässan där du träffar blivande ingenjörer, arkitekter och sjöfartsofficerare.

Läs mer på charm.se
Prao och praktik

Var finns dina kommande medarbetare i dag? Många av dem studerar. Praktikformerna prao, apl, LIA och VFU ger dig som arbetsgivare möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

Bild
Blå hexagon
Öka attraktionen - ta emot praktikanter

På Praktikplatsen kan du visa upp ditt företag och väcka intresse för din bransch. 

Läs mer hos praktikplatsen
Fakta och rapporter

Få tillgång till kunskap och resurser för att stödja din verksamhet.

Bild
Blå hexagon
Våra rapporter om kompetens

Vill du ta del av djupgående kunskap om kompetens och kompetensförsörjning? Läs gärna någon av våra rapporter.

Ta del av våra rapporter
Bild
Blå hexagon
Svenskt näringsliv rekryteringsenkät

61 procent av Sveriges företag har försök rekrytera medarbetare under första halvåret 2023. Trots en försvagad ekonomisk situation har rekryteringsbehovet varit utbrett och nya kompetensbehov skapas ständigt. Vill du veta mer?

Läs rekryteringsenkäten från Svenskt Näringsliv
Så arbetar vi med kompetensförsörjning på Business Region Göteborg

Vi leder arbetet med kompetensförsörjning inom det näringslivsstrategiska programmet i Göteborgs Stad där vi fokuserar på aktiviteter inom sex insatser:

 1. Utveckla skola-näringslivs-samverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
 2. Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer.
 3. Aktivt stödja utvecklingen av akademin i staden.
 4. Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
 5. Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
 6. Satsa aktivt på att attrahera internationell kompetens och stödja initiativ som stärker den internationella gemenskapen (communityn) i staden.  

Vi behöver öka samverkan mellan företag och skola

Vi har ett nära samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen där vi framför allt satsar på att öka samverkan mellan företag och skola. Fler företag behöver ta emot praktikanter för att visa upp de spännande möjligheter som finns inom olika branscher. Så här enkelt är det att ta emot en praktikant.

Arbetssätt som underlättar företag- och branschers kompetensförsörjning 

I samverkan med företag, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar vi systematiskt med kompetensförsörjningsfrågor, för att skapa goda förutsättningar för företag och branscher att arbeta med sin kompetensförsörjning. Här är några exempel på vad vi gör:

 • Utvecklar branschstrategier som innehåller trender, kompetensbehov, kompetensutbud och en handlingsplan för att underlätta branschens kompetensförsörjning.
 • Påverkar utbildningssystemet så att det matchar näringslivets behov.
 • Initierar olika insatser kring kompetensutveckling för anställda.
 • Koordinerar insatser för kompetensutveckling inom branscher som batteri- och fordonsindustrin samt besöksnäringen. Läs vår genomförandeplan för batteri- och fordonsindustrin.

Engagera dig i Göteborgsregionens kompetensråd

Genom Göteborgsregionens kompetensråd och de branschspecifika kompetensråden arbetar vi brett tillsammans med andra regionala aktörer för att stärka kompetensförsörjningen i regionen.

Är du företagare? Har du tankar och idéer kring hur kompetensförsörjningen kan bli bättre? Vill du engagera dig i kompetensfrågor för din bransch? Eller vill du vara med och påverka utbildningsutbudet i skolan? Hör av dig till det kompetensråd och representerar din bransch.

intresseanmalan intresseanmalan
Vill du bli kontaktad? 

Kontakta oss om kompetensförsörjning