Agenda 2030 i Väst

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten om alla mål och hur de hänger ihop med varandra. Mål 17, som har fokus på partnerskap, är ingången till att jobba med hela agendan. Genom forumet får aktörer en plattform att tänka globalt, genom att agera lokalt.

Bransch
Hållbarhetsfokus
Miljöteknik
Geografi
Regionalt
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Värdorganisation
Agenda 2030 i Väst
Form
Nätverk
Kostnad
N/A
Tillgänglighet
Kontakt