Arbetsmarknadsintegration

På nätverksträffarna för arbetsmarknadsintegration får du lyssna till företags berättelser om hur de tagit socialt ansvar och du får även tips och råd för hur ditt företag kan ta socialt ansvar i Göteborg. 

Bransch
Hållbarhetsfokus
Geografi
Regionalt
Deltagare
Företag
Värdorganisation
Business Region Göteborg
Form
Nätverk
Kostnad
Nej
Tillgänglighet
Öppet