Celsius Initiative

Syftet är att innovationsklustret ska bli en plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att därigenom skapa förutsättningar för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling inom hållbar värme och kyla, samt driva på omställningen till framtidens energisystem.

Bransch
Energi
Miljöteknik
Geografi
Internationellt
Deltagare
Akademi
Företag
Offentliga Aktörer
Organisationer
Värdorganisation
Johanneberg Science Park
Form
Plattform, nätverk
Kostnad
N/A
Tillgänglighet
Kontakt