CLOSER

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.

Bransch
Fordon och transporter
Infrastruktur och Logistik
Geografi
Nationellt
Deltagare
Akademi
Företag
Institut
Offentliga Aktörer
Värdorganisation
Lindholmen Science Park
Form
Program
Kostnad
Ja
Tillgänglighet
Kontakt