Connect Sverige Region Väst

Connect är ett forum för tillväxtskapande. Här matchas entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet och hjälper företag att växa.

Bransch
Detaljhandel
Energi
Finans
Fordon och transporter
Företagsutveckling
Hållbarhetsfokus
ICT
Infrastruktur och Logistik
Kemi
KKN
Life Science
Maritima Näringar
Miljöteknik
Övrigt
Regionala företagarföreningar
Stadsutveckling
Geografi
Nationellt
Deltagare
Företag
Start-ups
Värdorganisation
Connect Sverige
Form
Förening
Kostnad
Beror på aktivitet
Tillgänglighet
Ansökan