Vad skiljer Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren och Företagarna åt?

Alla tre organisationer verkar för att stärka Göteborgsregionen men utifrån olika ägarförhållanden och ramar. 

Business Region Göteborg är ägt av Göteborgs stad genom koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB och spelar en nyckelroll i att främja näringslivet i regionen.

Västsvenska Handelskammaren är en privat, partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation som representerar nära 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. Deras fokus ligger på att skapa tillväxt och påverka politiska beslut till företagens fördel.

Företagarna är en organisation som företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt arbetar för att förbättra företagsklimatet i regionen.