Vad är företagslotsen?

Företagslotsen är till för företagare som behöver hjälp med komplexa ärenden eller inte hittar rätt väg framåt i Göteborgs Stad. Lotsen är din personliga kontaktperson som vägleder dig genom hela processen, från kontakter i komplexa ärenden och tillstånd, till bygglov och effektivisering. För företag verksamma i Göteborgs Stad finns två företagslotsar tillgängliga: Torbjörn Kvarefelt och Johan Eckebrant.

Kontakta Göteborgs Stads företagslots för skräddarsydd vägledning och support