120 företagsbesök på en och samma dag

Det skedde den 17 maj 2022 då politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad var ute och träffade företagare i alla delar av Göteborg.  

Stort tack till alla företag runt om i Göteborg som tog emot oss på besök.

Det var närmare bestämt 132 personer, tjänstemän och politiker, från Göteborgs Stad som träffade totalt 122 företag under en och samma dag. Syftet med dagen var att lyssna in företagens behov och prata om vad vi från staden kan göra för att underlätta för dem att driva sina verksamheter. 

Uppdelade på 30 grupper träffade vi företag i alla kommunens delar, från Göteborgs södra skärgård till Angereds industriområde, i innerstaden såväl som i Sisjön, Biskopsgården och Gamlestan.Det diskuterades allt från parkeringsplatser, serveringstillstånd, trygghet, bygglovshantering, skola, mark och lokaler, långa leveranstider, prishöjningar och inte minst den stora utmaningen kring kompetensförsörjning. Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns att göra!

Nästa steg

Nu samlar vi upp alla inspel och ser hur vi kan ta dem vidare i stadens bolag och förvaltningar. I Göteborg ska det vara enkelt att driva företag och då måste rätt förutsättningar finns där för företagen. Vårt mål är att vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst företagsklimat. För att nå dit måste vi hela tiden ha örat mot rälsen och jobba tillsammans - kommun och näringsliv. 

Kommunstyrelsen har bestämt att Företagsbesöksdagen ska genomföras årligen. Så nästa år får fler företag chansen att träffa kommunpolitiker. Åter igen - tack för allt engagemang. Nu gör vi Göteborg ännu bättre. 💙

Läs gärna mer om hur Göteborgs Stad arbetar för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet. 

Företag i dessa områden besöktes under företagsbesöksdagen:

Alelyckan, Angereds centrum och industriområde, Avenyn, Biskopsgårdens industriområde, Bäckebol, Gamlestan, Grimmereds industriområde, Gårda, Hisingsbacka industriområde, Högsbo industriområde, Innerstaden, Järnbrott, Kallebäck, Korsvägen, Klippan, Lindholmen, Linnéstaden, Medicinareberget, Mölndalsvägen, Nordstan, Ringön, Sisjön, Slakthusområdet Gamlestan, Södra skärgården, Tagene, Torslanda

Engagerade förvaltningar och bolag:

Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Framtiden, Förskoleförvaltningen, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Grundskoleförvaltningen, Göteborg & Co, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Higab, Inköps- och upphandlingsförvaltningen, Kommunstyrelsen, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Parkeringsbolaget, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Sahlgrenska Science Park, Socialförvaltningen centrum, Trafikkontoret, Utbildningsförvaltningen, Älvstranden Utveckling

För mer information:

Pia Areblad, verksamhetsstrategi, Business Region Göteborg

031-367 61 48

pia.areblad@businessregion.se