3-dimensionell kopia av Göteborg förenklar stadsutveckling

Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare för Virtuella Göteborg
Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare för Virtuella Göteborg

Med en digital stad kan man utföra skarpare analyser, ta fram bättre och tydligare beslutsunderlag och göra stadens processer smartare och effektivare. 

Virtuella Göteborg är en digital tvilling - en 3-dimensionell kopia av Göteborgs Stad som bland annat används för att stadsplanering ska kunna göras på ett smartare och effektivare sätt. Allt som finns i verkligheten, såsom byggnader, gator, träd och skog som rymt inom kommunens 800 kvadratkilometer, har sin digitala motsvarighet i modellen.

Varför behövs en digital tvilling?

– Stadens utmaningar ökar ständig i takt med klimatförändring, segregation och samhällets komplexitet i stort. Vi behöver därför bättre metoder för att beskriva, förstå, planera, styra och uppleva staden. Och det är här den digitala tvillingen kommer in i bilden, förklarar Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare för Virtuella Göteborg.

– I en digital tvilling kan vi skapa scenarion för nya planerade områden. Vi kan simulera trafik och framtida trafiklösningar, och hur självkörande fordon kan upplevas och fungera. Vi kan också utföra sol- och skuggstudier samt analyser kring buller/ljud och luftkvalitet. Vi behöver också kunna hantera utmaningarna kring framtida höga vattenstånd och skyfall.

Hur kan näringslivet involveras?

– Företag och näringsliv kan använda den digitala tvillingen till att testa, innovera och skapa nya smarta tjänster och lösningar för göteborgarna. Här kommer testbädden Virtual Gothenburg Lab (VGL) in i bilden; en plattform för samverkan och innovation med stadens digitala tvilling som grund.

– I ett första projekt studeras hur den digitala tvillingen kan användas för att analysera och visualisera stadsodling som en del i en mer cirkulär livsmedelsförsörjning. En annan satsning som görs är utforskandet av digitala tvillingen för besöksnäringen och hur så kallade "pre site visits" kan stärkas genom den digitala och virtuella dimensionen, avslutar Eric. 

Vad är nästa steg? 

– Finansiering av VGL är nu klar via tillskott från Västra Götalandsregionen och testbädden bjuder nu in företag, näringsliv, akademi och offentliga aktörer till att stärka befintliga, eller skapa nya tjänster, för ett hållbart samhälle med hjälp av Virtuella Göteborg. En affärsmodell kommer att tas fram som ska främja innovation av sådana tjänster.

Arbetet med att utveckla och tillgängliggöra stadens digitala tvilling och data för test och demonstration, är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Arbetet leds av Stadsbyggnadsförvaltningen men involverar alla förvaltningar i staden som arbetar med stadsplanering.

Läs mer om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program HÄR

Läs mer om den digitala tvillingen HÄR