1000 miljarder ska investeras i Göteborgsregionen – vem gör jobbet?

9 november 2016
Göteborg är en attraktiv region där många vill bo och verka. Och det är en utmaning att klara trycket. När investeringar görs i infrastruktur, bostäder, nya tjänster och produkter behövs kompetens både härifrån och utifrån. Frågan är vem som ska göra jobbet. Du? Eller kanske ditt barn?

Europas största yrkestävling i Göteborg

I år och nästa år är det yrkesutbildningens år. Därför är det extra roligt att Europas största yrkestävling, EuroSkills, hålls i Göteborg i år. EuroSkills 2016 blir ett unikt tillfälle och en plattform för alla inblandade parter att arbeta tillsammans med frågor om ungdomars utbildningsval, jobbmöjligheter och marknadens framtida behov.

Rekryteringsutmaningar

Om det inte finns tillräckligt med kompetens för att kunna genomföra de planerade investeringarna,  finns stor risk att regionen inte står sig i den globala konkurrensen. Med anledning av just regionens kompetensbehov anordnar Business Region Göteborg seminariet ”Vem ska göra jobbet i Göteborgsregionen?” på EuroSkills. Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg, berättar att nästan  alla företag som hon och kollegorna möter talar om sina rekryteringsutmaningar. Därför har Business Region Göteborg börjat fokusera ännu mer på den frågan. En strategi ska tas fram och många samtal sker med företag, utbildningsanordnare, företrädare för fack- och arbetsgivare kring  hur Göteborgsregionen ska tas sig an denna utmaning. Kompetensförsörjningen var också temat på den första strategiska näringslivsdialogen som anordnades i slutet av oktober.

Citat

Vi jobbar med näringslivsutveckling och kompetensfrågan är avgörande för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga. Ett evenemang som EuroSkills där man tävlar i yrkeskompetens är då en självklar aktivitet för oss att engagera oss i. Med tanke på  regionens utvecklingssprång behövs det ny och mer kompetens  i princip alla branscher. Inte minst vad gäller de yrken som kräver specifik yrkeskompetens, säger Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg, som också håller i ett seminarium under EuroSkills.

 

Business Region Göteborgs vice vd, Eva-Lena Albihn understryker också att Göteborg som stad och region är starkt engagerade i EuroSkills.

Citat

Att EuroSkills är i Göteborg gör att vi på ett tydligt sätt kan bidra till att öka förståelsen för olika yrkens betydelse för näringslivets utveckling, säger Eva-Lena Albihn, vice vd, Business Region Göteborg.

 

 

Yrkesutbildningar bäddar för starkt entreprenörskap

Anna-Lena Johansson hävdar att om vi ska vara en konkurrenskraftig region behöver vi också  fler som startar och driver företag.

Citat

Den som går en yrkesutbildning och har ett eget driv  har goda förutsättningar att starta  företag. Därför har vi också en monter på EuroSkills där vi vill inspirera fler att se eget företagande som en möjlighet till egen försörjning och att skapa arbete till andra. Men vår huvudsakliga målsättning med vårt engagemang är att  bidra till att höja statusen på de yrkesinriktade programmen och få fler att välja dessa, säger Anna-Lena Johansson.

 

Enligt Ungdomsbarometern har  föräldrarna mycket stor påverkan på  gymnasievalet. Därför är även föräldrar en viktig målgrupp för EuroSkills. Det räcker att gå till sig själv och bekanta. Vad rekommenderar vi våra barn att gå för utbildning?

Färgbox

EuroSkills 1-3 december, Göteborg

Europas största yrkestävling hålls 2016 i Göteborg. Cirka 450 ungdomar upp till 25 år från ca 30 länder kommer att tävla i Transport och logistik, Industri- maskin- och verkstadsteknik, Bygg- konstruktions- , installations- och anläggningsteknik, Konst, kreation och mode, Informations- och kommunikationsteknik samt Social och personlig service. Syftet med EuroSkills är bland annat att öka kunskapen om framtida yrkesvägar. Läs mer>>

Färgbox

Business Region Göteborg på EuroSkills

Till seminariet ”Vem ska göra jobbet i Göteborgsregionen?” bjuds ungdomar, branschföreträdare och politiker in. Utifrån sina olika perspektiv får de ge sin syn på hur vi ska lösa rekryteringsutmaningen för att klara allt som ska ske i Göteborgsregionen. Missa inte det den 2 december.

Här ser du det seminarium Business Region Göteborg håller den 1 december>>
Här ser du de seminarier Business Region Göteborg håller den 2 december>>

Möt oss även i vår monter där vi fokuserar på att Starta Eget – Monter B02:22

Färgbox

Strategisk näringslivsdialog

Business Region Göteborg projektleder Strategisk näringslivsdialog. Den 31 oktober ägde den första sådan dialog rum och då träffades 22 representanter från näringslivet, Chalmers, Göteborgs universitet, kommunstyrelsens arbetsutskott och Göteborgs Stad för att diskutera ”Hur ska Göteborg klara kompetensförsörjningen i det utvecklingssprång staden och Göteborgsregionen är inne i?”. Vidare diskuterades situationen på bostadsmarknaden, Göteborgs attraktionskraft och samarbetet mellan utbildningssystemet och näringslivet. Läs mer>>

Färgbox

Entreprenöriellt kvarter i Gamlestaden

Drömmer du eller kanske ditt barn om att starta eget? Missa inte att besöka det nystartade entreprenöriella kvarteret i Gamlestaden. Läs mer>>

 

 

Tipsa en vän