ADA står på egna ben och blir förening

4 december 2019
ADA arbetar för att stötta kreatörer i Göteborg och Västsverige och har drivits av Business Region Göteborg sedan starten 2006. Men efter årsskiftet övergår ADA i föreningsform. - Detta innebär stora möjligheter för ADA, framförallt att kreatörer, näringsliv och andra aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna får vara med och påverka ADA:s utveckling, säger Rasmus Heyman, Områdesansvarig för kulturella och kreativa näringar (KKN) på Business Region Göteborg.

ADA är en mötesplats för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. ADA har sedan starten arbetat för utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna. Efter årsskiftet kommer verksamheten att drivas i form av en ideell förening. Just nu är föreningsbildandet i gång och flera aktörer inom KKN-området har redan anmält sitt intresse för vara med och bilda föreningen. Avknoppningen från Business Region Göteborg är en naturlig utveckling av ett klusterinitiativ*, där verksamheten är etablerad, välkänd och en naturlig del av klustret.

- Detta innebär stora möjligheter för ADA, framförallt att de aktörer som tidigare engagerat till sig får större möjligheter att vara med och påverka ADA:s utveckling tillsammans med nya spännande aktörer. Vi hoppas att så många som möjligt engagerar sig som medlemmar, säger Rasmus.

ADA:s tidigare chef Matilda Lindvall kommer ta över rodret för webben och nyhetsbrevet under en övergångsperiod, då ADA:s mångåriga redaktör Karin Persson väljer att sluta på BRG vid årsskiftet.

- Just nu håller vi på med flera förändringar för att ytterligare öka vårt fokus i vår digitala informationsspridning; vi slipar upp vår webb, avslutar Twitter helt och förändrar vårt nyhetsbrev som nu kommer att komma ut varje vecka. Det mesta faller ut efter nyår, säger Rasmus.

Rasmus kommer, tillsammans med övriga medarbetare från ADA, att stanna kvar på Business Region Göteborg med uppdrag att arbeta aktivt för att stötta regionens kreatörer och näringsidkare inom KKN-området.

- Innovationslabben och Pecha Kucha kommer drivas vidare av oss på BRG. Vi på BRG arbetar på många olika sätt för att genom skapa förutsättningar för företag och aktörer inom kreativa och kulturella näringar, bland annat genom Forum för kulturella och kreativa näringar, Saltet på Ringön och Brewhouse. Vi kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle, och hjälpa aktörer att samverka eller ta sig ut på exportmarknader, säger Rasmus.

*För att stärka ett klusters möjligheter att utvecklas kan samhället aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ.

Tipsa en vän