Almi är ett verktyg för tillväxt i både startups och scaleups

2 december 2019
- Det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår lånebedömning av ditt företag, säger Sara Wallin, VD på Almi.
- Vi är mest kända för att vi gör skillnad i tidiga skeden och att vårt kapital öppnar dörrar till både riskkapital och annan lånefinansiering. Men det är inte lika många som känner till att många av de 500 västsvenska företag som får kapitaltillskott från oss varje år är etablerade företag som ska göra en större satsning som exempelvis ett förvärv eller en internationell expansion, säger Sara Wallin, VD på Almi.

Almi har sin grund från företagarföreningar, i bland annat Bohuslän, som startade kreditföreningar på 30-talet. Företagen lånade ut kapital till varandra (som ett topplån till bankernas lån). Men efter att flera föreningar fick problem så tog staten över verksamheten och bildade en lånefond där man, i större skala, kunde fortsätta med samma typ av kreditgivning till små och medelstora företag. Almis verksamhet bygger på samma grundtanke idag - att komplettera befintligt kapital från banker och privata riskkapital och vara en partner till entreprenören.

Så fungerar ett lån från Almi
Driver du, eller strävar du mot att driva, ett företag med hög tillväxttakt och samtidigt positivt resultat, tycker jag att du ska höra av dig till oss på Almi, säger Sara Wallin, VD på Almi. Vi ser att våra insatser, som ofta är en kombination av kapital och rådgivning, ger effekt. 

- Vårt främsta mål är att du ska lyckas med en lönsam tillväxt. Därför  börjar vi ofta med att göra en finansieringsanalys för att se vilken typ av kapital som passar bäst för dig utifrån ditt nuläge och mål. Du kommer kanske att bli förvånad över hur många olika sätt det finns att finansiera ditt företag för att skapa tillväxt. Dessutom får du tips om hur du kan minska företagets kapitalbehov, så att du bara behöver låna de pengar eller ta in det riskkapital som är helt nödvändigt för att lägga grunden till framtida framgång, säger Sara.

När det gäller Almis lånekapital så sätter Almi egentligen inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar till varje kunds speciella förutsättningar. Det som är viktigt för Almi är att lånet bidrar till att ditt företag utvecklas och växer och att det finns en återbetalningsförmåga. Lånet kan till exempel gälla en marknadssatsning, produkt-/tjänsteutveckling eller en investering i produktionsutrustning. Gäller det en internationell satsning kan Almi hjälpa dig med olika former av exportfinansiering. Almi kan till och med vara med och finansiera ett företagsköp. Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher och för ansökan kan man ofta använda samma underlag som du kanske tidigare har tagit fram till din bank. 

Innovationslån för utveckling av din idé
Har du en innovation du vill utveckla i ditt företag så finns det mindre bidrag och ett särskilt innovationslån med förmånliga villkor. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.
  Almi har en lånefond på cirka 6 miljarder och just nu 13 000 aktiva lånekunder. Dessutom träffar man i sin affärsutvecklingsverksamhet 14 000 tillväxtföretag varje år.

Vi får ofta höra att vi gör skillnad för entreprenören. Att vi trodde på satsningen öppnade dörrar till andra lån och eller riskkapital.

Så kan ett lån göra skillnad
- Vi får ofta höra att vi gör skillnad för entreprenören. Att vi trodde på satsningen öppnade dörrar till andra lån och eller riskkapital. Våra rådgivare träffar många tillväxtföretag och delar gärna med sig av tips och kunskap om hur andra har lyckats. Över 95 procent av våra kunder rekommenderar oss till en annan företagare – det är vår största marknadskanal!, säger Sara

- Vi kan vara med tidigt i ett uppstarsskede som exempelvis med Why Waste. Det är bara tre år sedan trion bakom Whywaste lanserade sitt IT-system som hjälper matbutiker att identifiera produkter vars bäst-före snart passeras. Sedan dess har de fått hundratals butiker som kunder, riskkapital och flera nya kollegor. Framgångsfaktorn hittills enligt grundarna? Almi var med och möjliggjorde satsningen från start och att de utvecklade produkten tillsammans med samarbetsbutiker, berättar Sara.

- Ett helt annat exempel är hur vi kunde vara med och förverkliga Anna Westbecks dröm om att äga en fabrik. Genom finansiering från bank och Almi har hon i samband med ett generationsskifte förvärvat Västia Plastindustri AB & Top Hygien Nordic AB. Idag är hon VD och ägare och omsätter cirka 20 mkr, säger Sara.

- Vi gör skillnad för det enskilda företaget, men effekterna från vår verksamhet visar också att Almi är ett verktyg för tillväxt lokalt, regionalt och nationellt. Det är i de växande företagen framtidens arbetsplatser finns och Sverige behöver växande företag.

Din affärsidés bärkraft är viktig för den finansiella bedömningen
Almis finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. För Almi är inte den formella säkerheten viktigast.

- Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen, säger Sara.

Det här kan du tänka på att förbereda inför mötet med Almi:
- Affärsplan
- Resultatbudget
- Likviditetsbudget
- Kapitalbehov

Göteborg fullt av hållbara affärsidéer
Just nu möter Almi många entreprenörer som har en vision om att bidra till att skapa en bättre värld, samtidigt som man inser att man behöver tjäna pengar för att idén och bolaget ska fungera över tid.
- Göteborg sticker ut på ett positivt sätt med många entreprenörer som har hållbara affärsidéer som växer snabbt just nu. Det känns otroligt bra att vi kan vara med och skapa möjligheter för deras tillväxt och drivkraft, avslutar Sara.

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Göteborgs stad genom Business Region Göteborg sedan 1990-talet delgare i Almi.

Tipsa en vän