Anders Larson, RUAG Space: ”Vi är ett av få bolag som levererar till SpaceX”

31 augusti 2020
Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass. Av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här och Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige.  Här pratar vi med Anders Larson, vd för RUAG Space.

Anders Larson har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt rymd, flyg och försvarsverksamhet. Sedan drygt två år är han landschef för RUAG Space verksamhet i Sverige och vd för det svenska bolaget med 300 anställda i Göteborg och 120 i Linköping.

– RUAG Space är Sveriges största rymdaktör, vi har den i särklass största kommersiella delen av alla företag. Vi har vuxit under i princip hela vår existens de senaste 30 åren och omsättningen är i dag ungefär en dryg miljard kronor. Rymd är en bransch som är tätt ihopkopplad med myndigheter och nationer runt om i världen. Det är en något annan affärslogik och väldigt många företag är helt och hållet beroende av satsningar som görs från stater för sin verksamhet. Där sticker RUAG ut i Sverige – förra året var 25 procent av vår verksamhet finansierad vi Rymdstyrelsens satsningar, 75 procent är sådant vi vinner i konkurrensutsatta upphandlingar runt om i världen. Det kan i sin tur innebära att det är en annan statsägd slutkund. Vi är också aktiva på den rent kommersiella telekommarknaden. Nu håller det på att hända en hel del saker i rymd, det börjar komma andra aktörer och SpaceX är väl den mest kända där man får in andra typer av pengar från investerare, men inte ens SpaceX är oberoende av den amerikanska staten. Så det är en komplex marknad.

På senare år pratar man allt mer om new space i relation till old space, alltså enklare och billigare vägar att ny rymden – innebär det ny terräng för er?

– Så är det, man börjar se att rymd mognar. Från att bara ha varit science och utforskning börjar det komma in en del industriell logik i branschen. Någonting som väldigt få tänker på dagligdags är att vi är med och bygger en infrastruktur uppe i rymden som vi egentligen inte klarar oss utan i dag. Mobiltelefoni, gps, navigation, jordobservation, Google Earth etc. Så rymden är en industriell gren och med det kommer också krav på effektiviseringar och industrialiseringar. Vi ser att det börjat ta fart på riktigt nu. Sen ska man väl säga att många av de som försöker gå in i new space har en historik och har svårt att släppa de gamla tunga kravställningarna. Så vi är i en brytningstid – det ska vara billigt och industriellt men fortfarande samma kravbild. RUAG Space har nya produkter som kommer att passa väldigt bra även inom new space och jag tror att vi är ett av få bolag som levererar till SpaceX vilket är kul. I dag är det fortfarande lite mer tyngd på det traditionella benet men tillväxten och utvecklingen framöver är vi övertygade kommer ske på det andra benet så det kommer nog inte dröja så länge innan vi har jämvikt.

Vilka är det västsvenska rymdklustrets styrkor?

– Först och främst utgör det västsvenska rymdklustret en försvarlig del av det svenska rymdkunnandet. Det i sig ihop med högskolan ger en marknad där man kan utvecklas och växa och ta med sig kunnande från olika företag. Där är vi unika i landet. Vi kommer aldrig komma upp i samma volymer som SKF eller Volvo, så funkar inte rymden. Men det kunnande och tankesätt runt logistik och produktion som sakta men säkert kommer in också i vår verksamhet är vi en stark region för. Så arbetsmarknaden är den riktigt stora tillgången för oss. Sedan har vi ett samarbete med de andra företagen där vi utnyttjar varandras kunnande och produkter och gör saker tillsammans, det finns ett levande kluster där vi också gör affärer ihop.

Vilken konkret nytta har övriga regionen av att kompetensen finns just här?

– Jag tror att rymd har en attraktionskraft när det gäller unga människor och teknik. Vi har ungefär 300 barn varje år som kommer hit och ser vad vi gör och förstå lite mer om rymden. Och när vi tittar högre upp i åldrarna ser vi att det finns ett jätteintresse för rymd som teknikområde. Så jag tror att vi har en stor roll i att locka unga människor, inte minst unga kvinnor, att hänge sig åt teknik. En annan nytta är att det vi är med och skapar, eller har ett kunnande om, det som sitter i bilar eller telekomprodukter i dag, väldigt många industrigrenar nyttjar den här infrastrukturen. Där tror jag att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer i Västsverige om man börjar dra nytta av den här kompetensen. Det finns andra regioner i Sverige med betydligt mindre verksamhet som profilerat sig som rymdaktörer men faktum är att Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige och av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här. 

 

Västsvenska företag som jobbar mot rymden 

Göteborg: Cobham Gaisler, Carmenta, Gotmic, Imego, Omnisys Instruments, RUAG Space, Wasa Millimeter Wave, Saab, Satcube, Low Noise Factory 

Borås: Jirotex Furudahlsgruppen/Furudahls Plast 

Trollhättan: GKN Aerospace Sweden 

Skövde: Forsway

Underkategori

En del av Berättelsen om Göteborg

Det här är en del av Berättelsen om Göteborg som ingår som en insats i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  

Med berättelsen om Göteborg vill vi förmedla en engagerande, sann, närvarande och uppdaterad bild av Göteborgsregionens läge och framtid. Vi blundar inte för utmaningar och är stolta över våra framgångar. Med berättelsen om Göteborg vill vi berätta om ett enormt utvecklingssprång och visa på den dragningskraft Göteborg har – både som stad och region.

Tipsa en vän