Ännu ett rekord för antalet nya jobb i Göteborgsregionen

7 juni 2022
Under starten på 2022 råder fortsatt starkt konjunkturläge. Sysselsättningen är upp 3,8 procent på årsbasis. Arbetslösheten är nere på normalnivåer och lägre än i övriga Sverige. Mängden annonserade jobb nådde nya rekordnivån 13 000 nyanmälda platser per månad. Samtidigt är orosmolnen inför hösten större än tidigare.

Tillverkningsindustrin är loket som drar, men Göteborgsregionens företag befinner sig i ett mycket starkt konjunkturläge överlag. Konjunkturindikatorn för årets första kvartal landar på index 112, samma nivå som föregående kvartal, vilket innebär fortsatt högkonjunktur. Det är fjärde kvartalet i rad som Göteborg uppvisar högkonjunktur.

Efterfrågan på arbetskraft är hög i alla sektorer. Det har resulterat i att 549 000 personer var sysselsatta i Göteborgsregionen under första kvartalet i år, 20 000 personer fler än samma kvartal i fjol.

Lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna
Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och nådde med sina 5,7 procent i maj faktiskt under den genomsnittliga nivån före pandemin (under perioden 2014-2019). I Stockholmsregionen låg majsiffran på 6,3 procent, i Malmöregionen på 8,9 procent, att jämföra med 6,7 procent i Sverige som helhet. I Göteborgsregionen är nu drygt 30 400 personer arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program.

Samtliga sektorer räknar med att anställa under andra kvartalet och för tjänstesektorn är rekryteringsplanerna de högsta uppmätta sedan år 2000. Det är därför inte konstigt att mängden nyanmälda platser i Göteborgsregionen växte till 13 000 platser per månad (perioden februari till april 2022). Den nivån överträffar rekordnivån från två månader tidigare med drygt 2000 platser per månad. Innan dess får vi gå tillbaka ända till 1993 för att hitta fler platsannonser.

Elbilsföretaget Polestar, Northvolts och Volvos gemensamma samriskbolag och hotellkoncernen Scandic tillhör de företag som söker hundratals nya anställda. Inom både bygg- och tjänstesektorerna uppger många företag att bristen på arbetskraft har hämmat deras produktionstakt det senaste kvartalet.

– Vi har känt av det länge. Kompetent personal efterlyses i princip i alla branscher, i både små och stora bolag, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

– Konjunkturtrycket i Göteborg beror ytterst på att världen i hög utsträckning efterfrågar produkter och tjänster som det västsvenska näringslivet levererar, inte sällan för att man vill investera i nya klimatsmarta lösningar.

Bra läge trots dämpad tillväxt
Kriget i Ukraina har lett till dämpade tillväxtförväntningar på i princip alla marknader, både i år och nästa år. Hur mycket lägre skiftar mellan länderna. Den svenska tillväxten spås hamna på 2,5 procent i år och blygsamma 1,4 procent 2023.

På Göteborgsregionens dominerande exportmarknader ligger förväntningarna något högre. På den viktigaste marknaden USA väntas BNP växa med 3,3 procent i år. I euroområdet spås tillväxten bli 3,1 procent och i Kina 4,8 procent. Det ger en exportviktad BNP-tillväxt för regionens tio största marknader på 3,2 procent i år, och 2,4 procent nästa år.

Osäkerheterna är dock större än normalt. Risken är överhängande att det verkliga utfallet blir någon lägre än konsensusprognosen.

– Just nu ser vi fortsatt goda tillväxtsiffror om vi gör en historisk jämförelse. Väl så goda som under den förra högkonjunkturen, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

– Men orosmolnen framåt är osedvanligt många och spänner från det rådande säkerhetspolitiska världsläget, till störningar i leveranskedjor världen över, brist på arbetskraft och stigande inflation med risk för höjda räntor framöver.

Huspriserna vände ner – besöken upp
Priserna på hus och bostadsrätter har ökat något i Göteborgsregionen det senaste kvartalet, men har ökat mer i övriga storstäder och Sverige i stort. I april vände huspriserna i Göteborg till och med nedåt med 1,2 procent.

Jämfört med den starka hösten dippade antalet gästnätter i regionen tillfälligt under omikronvågen i början på året till nivån 230 000 gästnätter per månad under kvartal 1 2022, och hotellens beläggningsgrad sjönk. Under mars månad ökade hotellens beläggningsgrad återigen till över 50 procent. I april tillbringades 406 000 gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och campingar, fler än motsvarande månad 2019, före pandemin.

– Inför sommaren ser situationen mycket ljus ut för de företag inom besöksnäringen som har folk så det räcker. Hittills är det inhemska gäster som har drivit den starka återhämtningen när det gäller gästnätter, men det är ingen vild gissning att utländska besökare återkommer i högre grad snart igen, säger Peter Warda.

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #2 2022 finns nedan.

 

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Tipsa en vän