Är leverantörer till fordonsindustrin redo för teknikskiftet?

3 februari 2021
Är du leverantör till fordonsindustrin? Behöver du kompetensutveckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker inom elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon? Framrutan är ett kostnadsfritt projekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning.  

Elektrifieringen och digitaliseringen, artificiell intelligens och autonoma fordon inom fordonsindustrin är att jämföra med utmaningarna som skrivmaskinstillverkningen stod inför. Teknikskiftet kräver en enorm kompetensomställning och de företag som inte hänger med i utvecklingen, riskerar att inte att hänga kvar i industrin.

Under 2020 tog Business Region Göteborg, tillsammans med Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad, IUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen, fram ett skräddarsytt projekt som ska hjälpa företag att rusta sig för framtiden. Projektet heter Framrutan - omställning för fordonsleverantörer och det finansieras av Europeisk Regional Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg.

 

Hans Larsson, du är projektledare för Framrutan, berätta kort om projektet?

- Framrutan är ett samverkansprojekt som riktar sig till leverantörer till fordonsindustrin i hela Västra Götaland. Framrutan ska hjälpa företag att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån teknikutvecklingen som sker inom fordonsindustrin. Många av leverantörerna är SME-företag och har behov av stöd och coachning i att ställa om och kompetensutveckla sin verksamhet för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig. 

Varför prioriteras den här målgruppen?

- Därför att Västra Götaland utgör navet i fordonsindustrin i Sverige. Fordonsindustrin i Västra Götaland sysselsätter ca 66.000 personer och av dessa är ca 42.500 är anställda av leverantörer. Därför är ett konkurrenskraftigt leverantörskluster avgörande för att vi ska kunna fortsätta vara en världsledande region inom fordonsindustrin.

Vad är ditt medskick till fordonsleverantörena? 

- Jag skulle säga att de företag som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga måste ta tag i de här frågorna nu. Det finns inget alternativ. Framrutan är ett utmärkt tillfälle att komma igång med arbetet. Att det dessutom är 70 timmar kostnadsfri coachning med erfarna konsulter borde locka många. 
 

Fram till årsskiftet 2022 ska minst 30 företag ha påbörjat en anpassning eller omställning av sin affärsverksamhet och arbeta strategiskt och operativt med sin kompetensförsörjning. Under februari är det redan tre företag som startar upp. Ett av dessa är Conmore.
 

Andreas Svensson, du är vd på Conmore. Berätta kort vad ni gör. 

- Conmore är ett teknikkonsultbolag som arbetar med innovation och produktutveckling. Vi har alltid medarbetarens bästa i fokus. 

Hur fick ni reda på projektet Framrutan?

- Business Region Göteborg hade ett föredrag för Netgroups styrelse och berättade om det här projektet. Vi såg att det här var en bra möjlighet för oss att komma igång med kompetensförsörjningsarbetet i vårt bolag. 

Varför är det viktigt för er att delta?

- Därför att vi står inför stora tekniska förändringar och då vill vi försäkra oss om att vi har rätt kompetens nu och i framtiden.

Vad har du för förväntningar?

- Jag hoppas att vi får möjlighet att med professionell stöttning kunna se över var vi har brister, möjlighet till analys och också att med rätt kompetens fortsätta ha god tillväxt framöver. 

Avslutningsvis, vad är ditt tips till andra företag i branschen som står inför liknande utmaningar?

Jag tror att oavsett om man tar hjälp utifrån eller inte så bör man ta tiden för att arbeta med sin strategi kring kompetensförsörjning framåt. 

 

Vill du veta mer om Framrutan? Kontakta:

Hans Larsson
031-367 61 36
hans.larsson@businessregion.se 

 

Framrutan är ett samverkansprojekt där följande organisationer deltar: Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad, IUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg och ingår i Göteborgsregionens Kompetensnav. 

Tipsa en vän