Brexit kyler ned Göteborg

27 maj 2016
Britternas beslut att lämna EU riskerar att kyla ned den heta konjunkturen i Göteborgsregionen. - Konsekvenserna av Brexit är redan stora. Osäkerheten kommer att bestå lång tid, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.

Utfallet av den brittiska folkomröstningen var en av de stora osäkerhetsfaktorer som Business Region Göteborg noterade i årets andra konjunkturrapport som presenterades 8 juni.

Storbritannien är Göteborgs fjärde största exportmarknad, om Volvos internhandel till och från Belgien räknas bort. Därför får Storbritanniens aviserade EU-utträde både konsekvenser för Göteborgsregionens exportföretag och en trolig påverkan på konjunkturen.

- Till det kommer långsiktiga effekter som är mycket svåra att överblicka. Vi talar om 43 års brobyggande för att skapa förtroende och underlätta handel och människors rörlighet på arbetsmarknaden. En av världens största ekonomier och en av våra viktigaste handelspartner hamnar i ett osäkert läge, säger Patrik Andersson.

På sikt utgår han från att Storbritannien och EU hittar fungerande relationer eftersom det ligger i båda parters intresse. Men vägen fram till dess riskerar att bli besvärlig.

- Företag som står i begrepp att göra stora investeringar kan hålla tillbaka dem på grund av osäkerhet om villkor och regler som kommer att gälla i framtiden, hur valutor och räntor utvecklas och hur världsekonomin och efterfrågan kommer att påverkas.

- Att Storbritannien lämnar EU-gemenskapen skapar även politisk instabilitet och väcker frågor om åt vilken håll unionen kommer att utvecklas, säger Patrik Andersson.

Storbritannien har uppfattats som en återhållande kraft i debatten om hur stort inflytande EU ska ha över medlemsländernas politik och regelverk.

- Nu lämnas utrymme för spekulationer som kan leda till oväntade svängningar i opinionen i andra länder.

Men utvecklingen den närmaste tiden är också svår att förutse, menar Patrik Andersson.

- Det kommer att finnas ekonomiska krafter som verkar i båda riktningarna för Göteborgsregionens företag.

En möjlig effekt bland många andra är att den svenska kronan och Sveriges EU-medlemskap uppfattas som en alternativ väg för till exempel brittiska företag som vill försäkra sig om en fortsatt smidig väg in i Euroområdet.

- Det skulle kunna öka intresset för etableringar i Göteborgsregionen.

Tipsa en vän