Business Center – där företagandet startar

18 januari 2017
På våra Business Center – i Angered och Biskopsgården – kan småföretagare och de som vill starta företag få information, vägledning och inspiration. Dessa lokalkontor är väldigt viktiga för att nå ut och synliggöra de erbjudanden vi har till entreprenörer av olika slag.

Det har varit full fart på våra två Business Center det senaste året. Totalt har vi haft över 870 deltagare i olika rådgivningar och aktiviteter när vi sammanfattar 2016. Ett utfall som landar en bra bit över målet.

Så här är siffrorna fördelade: Vid Business Center i Angered har vi haft mer än 230 unika rådgivningar och det har varit sammanlagt 350 deltagare i olika aktiviteter – seminarier, workshops, m m – som vi har arrangerat. I Biskopsgården, där vårt Business Center går under namnet One Stop Future Shop (ett delvis EU-finansierat samverkansprojekt mellan bland andra Business Region Göteborg och tre av stadsdelarna på Hisingen) har vi under året haft 130 unika rådgivningar till utrikes födda och närmare 160 utrikes födda deltagare i aktiviteter, som workshop och seminarier. Det är väldigt bra med tanke på att vi öppnade verksamheten vid Vårväderstorget i april 2016. 

Vi är naturligtvis glada och även stolta över att så många nyföretagare och småföretagare söker sig till oss för att få hjälp och stöd i sitt företagande. Under 2017 räknar vi med att vi kommer kunna leverera lika många, om inte fler, aktiviteter och rådgivningar vid våra Business Center. Allt för att ge nya entreprenörer och nyföretagare betydelsefull information, vägledning och inspiration som förhoppningsvis leder till ett ökat företagande i Göteborg med omnejd. 

Kontinuitet är viktigt vid arbetet för att öka företagande och entreprenörskap

Dragan Sako är företagsrådgivare på Business Region Göteborg och arbetar vid vårt Business Center i Angered. I snart tio års tid har han hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer, givit dem stöd och genomfört inspirerande aktiviteter.

Vad är det du hjälper till med?
- Vi erbjuder framför allt information och kunskap kring allt som rör entreprenörskap och nyföretagande. Vi har också en vägledande roll och fungerar som en länk till övriga aktörer och organisationer inom nyföretagarområdet.

Vad är det främst som kunderna efterfrågar? 
- Det är många som vill boka tid för rådgivning, så det är en stor del av arbetet. Sedan ger våra aktiviteter nästan alltid bra respons och de verkar vara efterfrågade, så vi kommer fortsätta arrangera dessa.

Varför är det så viktigt att finnas på plats just i Angered?
- Den lokala närvaron och personliga kontakten är ett fundament om vi vill skapa förtroende för vår verksamhet. Vårt mål är att vara tillgängliga för så många som möjligt – och helst där det rör sig mycket människor. Angered är en växande stadsdel och många som bor här skapar sin egen försörjning just genom att starta eget.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
- Det finns olika behov beroende på vilken fas du är i. De som funderar på att starta företag efterfrågar information och kunskap. I befintliga småföretag varierar behoven beroende på storlek och bransch – många söker ofta någon att bolla med och mötesplatser. Många frågar om finansiering, tillstånd, lokaler, nätverk och branschkontakter.

Vilka är dina 5 bästa tips till den som funderar på att starta företag?
- Hitta en affärsidé som är rätt för dig – något som du kan och älskar att göra
- Lär dig av andra som har lyckats
- Bygg upp ett nätverk av människor som kompletterar dig
- Ta reda på vad dina kunder tycker om det du säljer – helst innan starten
- Framgång kommer när du jobbar hårt och målinriktat – glöm aldrig det!

Färgbox

Här kan du se vad som är på gång i våra Business Center

Business Center Angered: kalendarium
Business Center Biskopsgården: onestopfutureshop

 

Tipsa en vän