Digital utveckling kräver tydlig presentation

30 september 2020
Hur ska jag paketera min produkt eller tjänst så att den når ut? Vilken kanal ska jag använda? Och hur ser egentligen min målgrupp ut? Entreprenörer är experter på sitt område men att paketera och erbjuda sin tjänst eller produkt på bästa sätt är ofta en svår utmaning. Business Regions Göteborgs konsulter erbjuder denna expertis.

Den digitala utvecklingen har förändrat arenan och villkoren för hur du presenterar det du vill sälja. Nya och högre krav ställs på din paketering och erbjudande.

Två råd från Business Region Göteborgs affärsutvecklare inom området är att skapa tydliga förpackningar och att erbjuda lösningar snarare än produkter och tjänster. Affärsutvecklarna finns i tillväxtprogrammet Expedition Framåt och hjälper entreprenörer med tjänst- och produktutveckling. De ger råd kring kunderbjudande, utveckling av nya affärsmodeller och betalningsmodeller. Konsulterna kan också bidra med sin kompetens och erfarenhet av distributionskanaler och strategiska partnerskap.

Råd om unik paketering 

Rent konkret kan det handla om att ge företagets ägare och vd råd om hur de uppnår balans mellan egna produkter och tjänster kontra inköp av produkter och tjänster för vidareförsäljning eller hjälp att paketera om ett tjänsteerbjudande så det blir mer unikt och ger en ökad vinstmarginal.

Vi ställde frågor till några av konsulterna inom paketering och erbjudande. Tommy Ivarsson är kommunikationsstrategen som byggt tre större bolag genom fokus på paketering, Thomas Sundbergentreprenörsekonom som arbetat med affärsutveckling och tjänstedesign i över 100 olika bolag, Fredrik Beausang – civilekonom som arbetat med management consulting sedan 90-talet och har lång erfarenhet av förpackningsbranschen samt Bernd Gustafsson, varumärkesstrateg med inriktning på digitala transformationer som jobbat som BRG-konsult i sju år.

Underkategori
Tommy Ivarsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"En konsult kan hjälpa dig med paketering så din produkt eller tjänst blir köpbar istället för säljbar. Paketering ska göra det enkelt för kunden att veta vad den får", säger Tommy Ivarsson.

Vilka utmaningar ser ni hos små och medelstora företag inom det här området?

– De största utmaningarna är att den digitala transformationen har förändrat det traditionella sättet att sälja på. Idag måste du möta din publik på ett annat sätt. De fysiska mötesplatserna har ersatts av digitala och du har inte mycket tid på dig att fånga någons uppmärksamheten. Utmaningen är att förpacka din produkt eller tjänst så pass tydligt att mottagaren snabbt förstår vad du vill sälja, säger Tommy Ivarsson.

– Vi behöver gå över till att sälja lösningar istället för produkter och tjänster. Produkten ska fortfarande finnas med, men fokus ligger inte på den. Det handlar istället om att sälja ett värde och fråga sig: vad behöver kunden. Den här omställningen tar tid och är tuff för många. Du som entreprenör måste kunna mycket mer om dina kunder och till och med kundens kund, menar Thomas Sundberg.

Thomas Sundberg, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Vi behöver gå över till att sälja lösningar istället för produkter och tjänster. Det handlar istället om att sälja ett värde och fråga sig: vad behöver kunden", säger Thomas Sundberg.

– Utmaningen när det kommer till paketering och erbjudande är val av kanal och att förstå målgruppen. Så har det alltid varit och det är ännu viktigare nu när det finns så mycket att välja på. Det krävs också att du tar dig tid och förstår vikten av att ha ett digitalt affärssystem som fungerar från första kundmöte till faktura, förklarar Bernd Gustafsson.

Bernd Gustafsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Utmaningen när det kommer till paketering och erbjudande är val av kanal och att förstå målgruppen. Så har det alltid varit och det är ännu viktigare nu när det finns så mycket att välja på", säger Bernd Gustafsson.

Vad ser ni för trender i omvärlden och hur bör företagen ta sig an dem?

– Det är en positiv trend med paketering. Många får upp ögonen för dess betydelse. En del för att tjäna pengar och andra för att paketering spelar en viktig roll i den hållbara omställning och det cirkulära tankesättet som vi måste gå över till. Det ses oftare ur ett strategiskt perspektiv och är en del av affärsmodellen, säger Thomas Sundberg. 

– Den viktigaste trenden är det utvecklas nya affärsmodeller, som delningsekonomi. Det handlar inte längre om att sälja en bil utan hur man tar betalt för att ta sig från A till B. Vi kanske hyr en produkt istället för att köpa den – det kräver nya finansieringslösningar. Det är ett föränderligt landskap där affärsplaner inte längre håller i tio år. Världens största företag är inte äldre än fem år. Det kräver att vi är flexibla och anpassningsbara. Det gäller även små och medelstora företag, menar Fredrik Beausang.

Fredrik Beausang, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Som entreprenör och företagsledare har du ofta en begränsad mängd människor att vända dig till för att ventilera företagets alla olika utmaningar. En konsult har integritet, kan vara tydlig och ställa de svåra frågorna", säger Fredrik Beausang.

– Att inte gå på alla nya trender. Fler och fler börjar inse att man måste ta alla trender med en nypa salt. Olika branscher kräver olika förhållningssätt och som entreprenör bör man vara försiktig med trender. En enkel riktlinje är att ta ett steg tillbaka och fråga sig hur en ny investering eller satsning hjälper företaget? Och skaffa gärna en second opinion innan du hoppar på en trend, säger Bernd Gustafsson.

Varför ska ledare på små och medelstora företag ta hjälp av en konsult?

– Som entreprenör och företagsledare har du ofta en begränsad mängd människor att vända dig till för att ventilera företagets alla olika utmaningar. Att ha människor runt sig som befinner sig i en beroendeställning till dig kan kräva svåra beslut och kännas ensamt. Då är det viktigt att ha tillgång till en extern person du kan bolla både små och stora frågor med. En konsult har integritet, kan vara tydlig och ställa de svåra frågorna, säger Fredrik Beausang.

– Det är lätt att bli hemmablind och att det kommer någon utifrån och belyser verksamheten från annat håll är nyttigt för tillväxten. En konsult kan hjälpa dig med paketering så din produkt eller tjänst blir köpbar istället för säljbar. Paketering ska göra det enkelt för kunden att veta vad den får. Ofta är paketering inte bolagets starka sida och många behöver hjälp för att bli bättre på att synliggöra vad är det som skiljer företaget från ett annat. Paketering är avgörande för att få i gång tillväxthjulet – för att skapa bruset kring tjänsten, säger Tommy Ivarsson.

Färgbox

Business Region Göteborgs konsulter inom området Paketering & erbjudande är: 

Ingrid Alestig
Fredrik Beausang
Bernd Gustafsson
Tommy Ivarsson
Thomas Sundberg
Philip Wramsby

Se alla 35 konsulterna

 

Tipsa en vän