Efterlängtad busshållplats till Hisingen Logistikpark

2 mars 2021
Det var under hösten 2020 som Jollyroom flyttade in i nya lagerlokaler vid Hisingens logistikpark ute vid Volvo Torslanda-området och påbörjade nyrekryteringar till lagret i november. Samtidigt som Jollyroom haft fullt upp med sin expansion har företagslotsen Torbjörn Kvarefelt hjälpt till att etablera en helt ny busshållplats och en buss till området. 

Och det är inte bara Jollyroom som huserar vid logistikparken och behöver bussförbindelser till sina anställda. Bagaren och Kocken och Volvo Cars är andra företag som delar adress och e-handelsverksamheten Outnorth flyttar sitt lager från Växjö, med planerad inflyttning hösten 2021. I dagsläget beräknas att ca 1100–1200 anställda är placerade i logistikparken, och fler kommer det bli när området fortsätter att växa.  

Kan du berätta lite mer om bakgrunden till den här busslinjen, Torbjörn?  

Bakgrunden är att Jollyroom, som har flera verksamheter runtom i Göteborg, började bli väldigt trångbodda ute på Tagenevägen, där de hade en stor del av sin verksamhet. På kort tid hade de ökat till 400–500 anställda och på Tagenevägen fanns det flera busslinjer, men ingen busshållplats för bussarna att stanna på. De kontaktade då mig och frågade om jag kunde hjälpa dem med att få till en busshållplats, vilket jag gjorde, och det var där vårt samarbete började.  

Senare planerades det för ett helt nytt logistikområde ute vid Volvo Torslanda, med bl.a. Castellum som markägare. Jollyroom skrev kontrakt med dem och kunde därmed flytta all sin verksamhet dit istället. Och detsamma gällde för många andra företag i området. Det enda problemet var att det inte fanns någon kollektivtrafik på plats!  

Jollyroom tog kontakt med mig igen och frågade om jag kunde hjälpa till. Jag såg givetvis att det kunde lösas men visste av tidigare erfarenhet att ett sådant ärende kan ta tid, ibland upp till två år. Jag kontaktade alla fastighetsägare där ute för att se om de kunde vara med på resan och bidra med kunskap, ekonomi och annat som skulle kunna behövas för att nå målet. Av erfarenhet visste jag att ju fler aktörer som är med desto större möjlighet har vi att lyckas få Västtrafik att etablera en busslinje och Trafikkontoret att bygga en ny hållplats.

Torbjrn Kvarefelt Fretagslots p Business Region Gteborg och samarbetspartners sitter i mte
 

Hur har den här processen sett ut?  

Först hade jag flera förmöten med bland annat Jollyroom, Bagaren och Kocken, och några andra företag i området för att se att det var okej att jag kallade in alla till stormöten och vad som behövde göras och sätta en gemensam agenda bl.a. Efter det hade vi stormöten med alla inblandade och redovisade behoven. Av erfarenhet visste jag att för att få med Västtrafik på banan så behövde vi ha med oss fakta och statistik. Där har företagen varit väldigt behjälpliga med att ta fram fina underlag från interna undersökningar som gjorts inför mötena. Det är mycket jobb som lagts ner som man kanske inte tror i första hand.  

När man kommer framåt i arbetet så bygger det på många olika steg. Det måste till exempel finnas någon som bygger en ny hållplats. I det här fallet så är det Trafikkontoret. Då måste man först få okej från dem att de bygger och finansierar innan Västtrafik går vidare med sin del.  

Projektet höll ett tag på att stängas ner 

När alla trodde att projektet var i hamn blev det nerlagt. Torbjörn blev kontaktad av företagen som undrade varför det dröjde. Han fick då informationen om att projektet hade lagts ner. Bakgrunden var att man bytt projektledare och insett att det inte fanns resurser. Torbjörn fick då kontakta alla inblandade igen, och påminna om vad dem kommit överens om. Tillslut hittade man nya lösningar för att dra igång projektet igen.  

Och nu blir det alltså en ny busslinje? 

Det som händer till en början är att man använder en befintlig linje och ändrar rutten, så att den åker till den nya busshållplatsen som har byggts upp, tillsammans med en ny rondell. Den här lösningen startar 1 mars och längre fram ska en mer permanent lösning ses över. Normalt sett så startar Västtrafiks processer för nya linjer i december, men här har det tagits fram en lösning för att tillgodose näringslivets behov.  

Vad har varit roligast med projektet? 

Ja men det har ju varit fantastiskt roligt att någonstans kunna få vara med och hjälpa de här företagen som är så duktiga och växer och expanderar. Att vi kanske kan få vara med någonstans och bidra till eller underlätta för dem på vägen. Det är faktiskt roligt att man kan känna att man kan vara en del av den resan. 

Och vad har varit mest utmanande?  

Att få både staden och Västtrafik att möta näringslivets behov någonstans och samtidigt få näringslivet att inse hur kartan och processerna ser ut hos motparten, och hur långa de faktiskt är. Här har jag och företagen hållit på i över två år och då gäller det att företagen och jag inte tappar suget. Det är en konst att hålla lågan och drivkraften igång för att komma i mål hos alla. Men det ingår i rollen som Företagslots att vara projektledare och driva ärenden framåt med ett glatt humör, vilket jag trivs med. 

Har du några tips som du vill skicka med till företag som behöver eventuell stöttning?  

I alla kontakter med kommunens olika förvaltningar och bolag är det ibland mer komplext och tar längre tid än man tror och då kan det vara väldigt bra att kontakta företagslotsen. Dels för att få information om hur resan ser ut, vem du bör träffa, och i vilken ordning du bör göra det. Vi kan också informera om vem som ska göra vad och vi kan kanske hjälpa till med mer komplexa frågeställningar och vara med och projektleda och driva dem framåt om det behövs. Vi är ett mycket bra verktyg för näringslivet att nyttja, det är gratis och är en tjänst som Göteborgs stad erbjuder.

 

Kontaktuppgifter
Torbjörn Kvarefelt, 
Företagslots
Arbetsområden: Tillstånd, Kontakter inom staden, Företagsklimat  
Telefon: 031 367 61 68 
Epost: torbjorn.kvarefelt@businessregion.se

Tipsa en vän