En injektion av framtidstro och innovation

28 april 2016
Nu öppnar One Stop Future Shop som under tre år ska få företagandet att blomstra. Fokus ligger på hållbarhet och socialt företagande. Målgrupperna är nyanlända, unga och kvinnor. Och den 2 maj blir det invigning.

Den 11 april öppnades dörrarna till One Stop Future Shop på Vårväderstorget 1 på Hisingen.

Projektet är en utveckling av det framgångsrika projektet Företagsamma Västra Hisingen (FVH)  som syftade till att ta tillvara den skaparkraft och potential som finns i Västra Hisingen för att få en mer entreprenöriell stadsdel. One Stop Future Shop är det största samverkansprojektet inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden i Västra Sverige.

Förstärker och tar nya grepp på företagandet

- Genom One Stop Future Shop går vi vidare i en bredare projektorganisation som innefattar alla tre stadsdelsnämnderna på Hisingen, fem samverkanspartners bland annat Business Region Göteborg, samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som delfinansiär. Totalt förstärker vi det som var bra på FVH, fokuserar mer på specifika målgrupper och tar nya grepp på företagandet, berättar Daniela Ölmunger, projektledare på stadsdelen Västra Hisingen.

Tar vara på kompetens

- Vi vänder oss främst till nyanlända med entreprenöriell bakgrund, unga och kvinnor. Kvinnor har ju traditionellt en lägre konkursgrad när de driver företag så med långsiktiga mål om hållbara företag och att få fler att komma i självförsörjning så är det naturligt att vi satsar på kvinnligt företagande, betonar Daniela Ölmunger.

- Och när det gäller nyanlända personer är det många som kommer hit som har drivit företag förut och kan entreprenörskap i grunden. Det måste vi ta vara på. Och när det gäller unga har företagandet gått ner så vi ser att det behövs insatser.

Socialt företagande i fokus

Primärt kommer man att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till både nyföretagare och befintliga företagare i Västra Götalandsregionen, med fokus på Göteborgsområdet. Stort fokus ligger också på hållbart och socialt företagande. För att tillgodose behoven har man handplockat all personal.

Företagsrådgivning på sex olika språk

Business Region Göteborg levererar företagsrådgivartjänsterna där entreprenörer kan få rådgivning för att utveckla sitt företag.

De anställda talar totalt sex olika språk och har entreprenöriell bakgrund från både Sverige och andra länder. Business Region Göteborg ansvarar också för genomförandet av en accelerator för sociala företag som planeras att komma igång under hösten 2016.

One Stop Future Shop kommer också att erbjuda kurser, föreläsningar och mentorskap.

Hjälp att hitta vägen till samhället

Mohamed Ben Abdelhamid och Majid Fard, som båda är ansvariga för företagsrådgivningen, har haft mycket att göra under de första veckorna sedan öppningen.

- Vi har redan träffat många människor och det finns ett stort engagemang bland de vi människor vi möter, säger Mohamed Ben Abdelhamid. Vi har träffat både nyanlända och människor som varit i Sverige i upp till fem år och de har alla mycket gemensamt i det att de letar efter sin framtid, de vill verkligen hitta vägen till samhället. Och alla är otroligt tacksamma för att de hittar rätt stöd och hjälp hos oss.

-Många är också entreprenörer och har drivit företag tidigare. Nu gäller det att vi får möjlighet att lära dem att flyga, berättar Mohamed Ben Abdelhamid.

Lyssna till entreprenörernas behov

Med Röda Korset och Göteborgs universitet som samverkanspartner så hoppas man också att dels nå målgrupperna på ett bättre sätt, dels kunna koppla forskningsresultat till projektet på ett effektivt sätt. 
 
- Ett utvecklingsprojekt innebär ju att vi ska göra vårt yttersta för att utveckla staden. Inom projektet kommer vi att lyssna till vad företagen och entreprenörerna behöver. Därför vet vi aldrig riktigt hur det går. Men att det blir en rejäl injektion av framtidstro och innovation, det är vi alldeles övertygade om, avslutar Daniela Ölmunger. 

Projektet One Stop Future Shop är delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med flera samarbetspartners: Göteborgs Stad genom stadsdelsförvaltningarna SDF Västra Hisingen, SDF Lundby, SDF Norra Hisingen, Göteborgslokaler, Lokalförvaltningen, Business Region Göteborg, Röda Korset och Göteborgs universitet (Sahlgrenska school of innovation and entrepreneurship).

Här kan du läsa mer om One Stop Future Shop  >>

 

Tipsa en vän