En vår med corona - näringslivscheferna reflekterar

22 juni 2020
Oro och frustration, omprioriteringar och utmaningen att ställa om till ”det nya normala”. Men också framtidstro och nya insatser. Så kan man sammanfatta regionens näringslivschefers syn på läget i regionen i spåren efter månader av coronakris.

Det pågående corona-utbrottet har i rasande fart bromsat upp hela världsekonomin. Effekterna syns tydligt även lokalt med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och stigande varsel. Göteborgsregionen befinner sig nu officiellt i lågkonjunktur. 

När vi nu går mot sommar och semestertider bad vi Göteborgsregionens näringslivschefer reflektera över situationen i sina respektive kommuner. Här är ett axplock bland frågorna och svaren:

Vilken roll har det lokala näringslivskontoret haft under den här tiden?

– Under chockfasen (vilken är över nu) var det mycket samtal från näringslivet om de nationella stöden och samtal om oro och frustration. Internt tog vi väldigt snabbt fram ett stödpaket med de lokala stödåtgärderna. Vi har också satt ihop ett hemesterkoncept som förhoppningsvis kommer positiva effekter på besöksnäringen. Just nu är vi i fas att göra en konsekvensanalys som ska presenteras för kommunledningsgruppen efter sommaren. Nu är fokus på omstart/uppstart och hur vi gör det på bästa sätt, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

– Vi bestämde oss ganska tidigt för att prioritera om. Istället för att fokusera på kompetensutveckling i enlighet med vår näringslivsstrategi för tillväxtbolag och de i nystartsfas gick de mesta av våra resurser till att hjälpa företag som behövde veta mer om de olika nationella företagsstöden men också genom att vara en partner för samtal kring omställning i verksamhet som vi också såg många fina exempel på. Som enhet blev vi en bollfördelare som både hade koll på reglerna men också fokuserade på att praktiskt vara till hjälp för enskilda företag, oavsett om frågan var stor eller liten. Vi hade en helt ny att-göra-lista på 24 timmar, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale.

Vi är en liten kommun och har i vanliga fall nära relation och kontakt med våra företag. Vi har valt att intensifiera våra kontakter och samtal med företag och fastighetsägare för att ha rätt information från olika branscher lokalt. Detta har varit mycket uppskattat och något som stärkt våra relationer. Vi har också märkt att fler företag samverkar utifrån denna speciella situation. Det har varit viktigt för oss att kommunicera de stödåtgärder som finns från kommun, Business Region Göteborg och staten m m till våra företag och fastighetsägare. Vi vill vara säkra på att informationen om åtgärderna har nått de som kan vara i behov av hjälp och stöd. Vi kommer att ta vara på dessa erfarenheter i vårt arbete framöver, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edet.

Näringslivsenheten tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen agerade snabbt och samordnat med hjälp av en tydlig ledning och sjösatte en rad åtgärder för att näringslivet i Alingsås skulle få den hjälpen som kommunen kunde bistå med. En direkt åtgärd var att restaurangerna fick möjlighet att tillhandahålla subventionerade luncher till gymnasiets elever. Sammanlagt har närmare 30 000 luncher beställts av elever från 37 restauranger. Detta har, framför allt under den mest kritiska perioden, hjälpt restaurangerna avsevärt. Handeln stöttas också direkt av att 345 studenter genom en fond fick ett presentkort på 400 kronor att handlar för i Alingsås. Andra åtgärder där näringslivsenheten har varit involverat i är att på olika sätt underlätta för uteserveringar. Ett tätt arbete med kommunens bolag finns också, vilka även de har varit generösa med anstånd och avbetalningsplaner för att underlätta för det lokala näringslivet, säger Christoffer Zevin, företagslots & näringslivsstrateg i Alingsås.

Information, rådgivning och insatser som stöd för utsatta branscher och företag i syfte att reducera konsekvenserna av Covid 19 och ställa om till den nya situationen, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö kommun.

Det vi i Stenungsund främst fokuserat på är förbereda inför politiska beslut om åtgärder för att underlätta för näringslivet under coronapandemin. Vi har också kraftigt ökat antal företagsbesök i kommunen, säger Anette Oscarsson, näringslivsansvarig i Stenungsund.

Vad ser du som den största utmaningen i arbetet för kommunens näringsliv nu?

– Genom att fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet, underlätta för näringslivet och vara lyhörda för näringslivets behov kan vi rida på Göteborgsregionens styrkor. Det är också mycket viktigt att de planerade offentliga investeringarna genomförs. Vi behöver vara framåtlutade för att kunna stå starka tillsammans med näringslivet. Det här är en tid då vi i vissa fall ska hålla en förutbestämd linje och vissa fall hitta nya lösningar och nya sätt att tänka för att stödja näringslivet. Utmaningen är att veta när det är rätt att göra det ena eller det andra. Vårt fokus är att hålla tempo i de insatser som pågår för att underlätta så mycket som möjligt för företagen och vara lyhörda för näringslivets förändrade förutsättningar, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka.

Flera av kommunerna i Göteborgsregionen har nyligen tagit fram strategier eller program för näringslivsutvecklingen de kommande åren. Har ni kunnat dra nytta av de långsiktiga inriktningarna under den här krisen eller har det bara handlat om akuta stödåtgärder?

– Efter att pandemin försvinner och lämnar oss med svårigheter har många i näringslivet ställt om och kommer att vara snabbfotade inför nästa steg. I Mölndal har vi identifierat många insatser för näringslivet, men en som vi nu är redo att ta oss an är att utveckla besöksnäringen. Till hösten hoppas vi att Mölndal har fått sin första besöksnäringsstrategi godkänd, vilken kommer att leda oss i arbetet med att locka besökare. För ett år byggdes i Mölndal ett fantastiskt tillskott i form av en mässhall som knappt hann öppna innan den fick begränsningar på grund av Corona och vi har bildat nätverk som knappt hann träffas, men nu tar vi vid arbetet där det stoppade. Att bygga en stad som välkomnar medborgare och besökare till våra utflyktsmål, evenemang, mässor och kongresser, säger Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef i Mölndal.

– Under hela den här perioden har vi sett ett ökat tryck för nyetableringar och frågor kring mark i Härryda kommun. Vår nya näringslivsstrategi och våra politiska mål har varit tydliga ut mot näringslivet. Jag tror att vi som regionen kommer att gå stärkta genom krisen, men att det kommer att kräva fler gemensamma krafttag, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda.

Hur ska vi ta oss vidare efter coronapandemin?

– Tack vare de investeringar som är planerade och nu också till en del genomförda inom bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik på ca 1 000 miljarder kronor fram till 2035 har Göteborgs arbetsmarknadsregion haft en mycket positiv utveckling med växande företag, som bland annat bidragit till låg arbetslöshet. Byggkranar ses fortfarande på många ställen i regionen och det är viktigt att vi fortsätter att ge förutsättningar för att denna utveckling fortsätter. Även många av våra fokusbranscher, så som fordonsindustrin och life science har växt under lång tid. Det är därför viktigt att vi kraftsamlar kring kompetensutveckling för att möta den efterfrågan som kommer att komma när ekonomin börjar få fart igen och för att motverka den ökande arbetslösheten vi ser i dag, säger Jessica Waller, näringslivsstrateg i Kungälv.

– Vi får tillsammans jobba vidare med våra styrkor och stötta där det behövs. Läget kommer att se annorlunda ut men det är bara att bita i och jobba med framtidstro. Den största utmaningen kommer vara att ställa om till det ”nya normala” eftersom man ännu ej vet vad det kommer att innebära. Man kommer behöva vara snabb i sin analys och omställning, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerum.

– Vår stora styrka är att vi är en småföretagarkommun där företagaren värnar om sina anställda som en del av sin familj. Det gör att vi ofta klarar kriser lite bättre än andra delar av landet. Denna gången har det både varit en utmaning och en möjlighet att vara en så utpräglad besöksnäringskommun som Tjörn är. Vi har hela tiden haft stora värden som stått på spel då många företagare tjänar in hela årets vinst under några veckor på sommaren och tack vare det kan hålla öppet och erbjuda service resten av året. Tack vare lojala Tjörnbor som dessutom nu tillbringar mer tid hemmavid men också på grund av att många tidigt nyttjade sina fritidsboende har vi kunnat häva en negativ utvecklingen. Oron är dock fortfarande stor inför sommaren, både för eventuellt nya restriktioner men också för hur vi skall kunna möta de många besökarna på ett bra sätt så att de får med sig en positiv bild av Tjörn. Vi väljer dock att de möjligheterna i detta – vi är ju möjligheternas ö! säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

Det är viktigt att vi tänker strategiskt framåt. Vi får inte glömma hur läget såg ut innan corona – vi hade inga fundamentala problem i näringslivsstrukturen eller i ekosystemet utan gick in i krisen utifrån en styrkeposition tack vare det utvecklingssprång som pågått i Göteborgsregionen under flera år. Och det finns ingenting som ändrar på detta faktum sett ur ett lite längre perspektiv, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg

Färgbox

Varje kommun i Göteborgsregionen ser över hur de i sina respektive näringslivsstrategier- eller program, kan bidra till de tre övergripande målen i
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och vår målsättning här.

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information