Erik Behm om rymdklustret: ”Här finns en kompetens som är världsunik”

24 augusti 2020
Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass. Av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här och Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige.  I en serie artiklar beskriver vi det västsvenska rymdklustret. Först ut är Erik Behm, områdesansvarig ICT på Business Region Göteborg. 

Varför växte det fram ett rymdkluster här?   

– Feltoleranta datorsystem har varit det största området från begynnelsen av rymdverksamheten i regionen. Det fanns från början en stark koppling till och samarbete med Chalmers forskning kring datorteknik/feltoleranta datorer. Saab hade förlagt delar av sin utvecklingsverksamhet till Göteborg drivet av tillgång på ingenjörer från Chalmers, inte minst inom elektronik. Ur försvarsverksamheten engagerade man sig i Europas första rymdprojekt och fick tidigt ansvar för satelliters datahanteringssystem och snart även feltoleranta datorer. I början av 80-talet bolagiserades rymdverksamheten till Saab Space.   

– Sedan har mycket kretsat kring antenn och radarteknologi. Sverige lyckades komma över tyska radarantenner direkt efter andra världskriget. Det tillsammans med att Chalmers satsade på radarforskning gjorde att Ericsson förlade sin radarutveckling i Mölndal 1956 i det som kom att kallas Ericsson Microwave Systems. När sedan Ericsson gick från att jobba med fast telefoni och kom in på trådlösa lösningar och sedan försvar blev det steg för steg det kluster vi har i dag. I början av 90-talet slog Saab och Ericsson ihop sina rymdverksamheter till Saab Ericsson Space.  

– Parallellt har vi haft Volvo Flygmotor/Volvo Aero i Trollhättan som jobbat mot rymdindustrin sedan 70-talet och vars verksamhet sedan 2012 drivs under namnet GKN Aerospace. 

Beskriv hur vårt rymdkluster ser ut och vilka som är de viktigaste aktörerna? 

– Här finns tre riktigt stora företag – RUAG Space, eller gamla Saab Ericsson Space som köptes upp av schweiziska försvarsindustriföretaget RUAG 2008. Sedan har vi militära Saab AB som sedan ett par år breddat sin produktportfölj och nu tar sikte mot rymden. Slutligen GKN i Trollhättan som tillverkar civila och militära motorer samt raketmotorer. Sedan finns en rad mindre företag som Cobham Gaisler, Omnisys Instruments, ett antal startups och avknoppningar – till exempel Forsway i Skövde, Satcube och Low Noise Factory i Göteborg. Sedan har vi rymdinkubatorn på Innovatum i Trollhättan som tillsammans med Uppsala och Luleå utgör en av tre rymdinkubatorer i Sverige. Chalmers har naturligtvis en väldigt viktig roll i rymdklustret med mikrovågselektronikforskning och antennforskning på hög nivå. Här finns också forskning inom datorteknik, tidigare fokuserat mot feltolerans och numera mot AI-tillämpningar. Inom AI finns numera Rymddatalabbet på AI Innovation of Sweden på Lindholmen. Slutligen håller Onsala rymdobservatorium absolut världsklass.  

Hur står sig det västsvenska rymdklustret internationellt? 

– I dag finns det ett helt kluster av företag i Göteborg som håller på med mikrovågsteknik. Lägg sedan till hur aktörer inom fordonsindustrin jobbar med mikrovågsteknik plus all forskning på Chalmers och summan blir en kompetens som är världsunik. Inom mikrovåg och antenn är vi i klass med Kalifornien och Boston. Ser vi till vilka regioner som är bäst på rymd i världen generellt finner vi dem i Kalifornien, Colorado, runt Toulouse – och i Göteborg. En central förklaring är att vi har kompetensen här och ett universitet som matar på med nya ingenjörer. 

På vilket sätt gynnar det regionen och Västsverige att vi har ett så starkt rymdkluster? 

– Rymden samlar de främsta inom industri, forskning, utveckling och innovation. Om det finns avancerade arbetstillfällen behåller man kompetens i Göteborgsregionen, så enkelt är det. Att kompetensen finns är dessutom viktigt för akademin, det gör att Chalmers kan ha den här avancerade rymdforskningen och hävda sig internationellt. Vidare skapar det starka rymdklustret synergier med andra branscher och vi lär oss ständigt nya saker som kan ge bieffekter, exempelvis avknoppningar av teknologi och material. 

Vilken samhällsnytta har vi av rymdindustrin? 

– Rymdbaserade tjänster används inom områden som kommunikation, navigering och mätning av klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är rymdinfrastrukturen och rymddata en viktig strategisk resurs i kriser och katastrofer som bidrar till att skydda utsatta samhällen och till att reducera mänskligt lidande. Framför allt till sjöss och i fjällvärlden är rymdbaserade tjänster ovärderliga för kommunikation och i många delar av världen finns varken 5G, 4G eller ens 3G och där är satellitlösningar den enda lösningen för tillgång till internet. Slutligen påverkar forskning och innovation inom rymdområdet människors vardag och framtid på ett genomgripande sätt. 

Hur ser Business Region Göteborgs engagemang ut inom rymdklustret? 

– Jag sitter i styrgruppen för den nationella föreningen Rymdforum och har jobbat väldigt länge med Microwave Road där rymd är en tillämpning. Dessutom jobbar vi tillsammans med Innovatum i Trollhättan som driver en rymdinkubator för att fler rymdföretag ska utvecklas och rymdklustret växa. Utöver det är det jätteviktigt att vi får se fler avknoppningar från rymdindustrin och akademin till nya företag och här skulle Business Region Göteborg kunna dela erfarenheter från andra branscher som gjort samma resa. Överhuvudtaget kan vi komma in utifrån och ge impulser, support och coachning. Jag skulle också vilja att vi kunde få till att beslutsfattarna och företagen träffades i större utsträckning, det är viktigt att ha en dialog. Sedan är återväxten väldigt viktig. Här har Business Region Göteborg en väldigt viktig roll att spela och jobba brett med till exempel Universeum inom en mängd områden, där rymd kan vara ett, för att få fler ungdomar att bli intresserade. Det är också viktigt att underhålla kontakterna mellan näringsliv och högskola och se till att få en dialog som hela tiden utvecklas. Vi förstår båda språken, vi är tillräckligt insatta utan att vara specialister, och vi kan vara bryggan däremellan. Dessutom kan vi vara en brygga mot andra branscher och föra in deras erfarenheter in i rymdbranschen. 

 

Västsvenska företag som jobbar mot rymden 

Göteborg: Cobham Gaisler, Carmenta, Gotmic, Imego, Omnisys Instruments, RUAG Space, Wasa Millimeter Wave, Saab, Satcube, Low Noise Factory 

Borås: Jirotex Furudahlsgruppen/Furudahls Plast 

Trollhättan: GKN Aerospace Sweden 

Skövde: Forsway

En del av Berättelsen om Göteborg

Det här är en del av Berättelsen om Göteborg som ingår som en insats i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  

Med berättelsen om Göteborg vill vi förmedla en engagerande, sann, närvarande och uppdaterad bild av Göteborgsregionens läge och framtid. Vi blundar inte för utmaningar och är stolta över våra framgångar. Med berättelsen om Göteborg vill vi berätta om ett enormt utvecklingssprång och visa på den dragningskraft Göteborg har – både som stad och region.

Tipsa en vän