Ett starkt företagsklimat bygger på tät dialog mellan företagarna och staden

18 november 2021
Tätare dialog, ökad förståelse och att ständigt stå på tå för våra kunder. Det var några av råden som framkom när Business Region Göteborg för sjunde gången arrangerade inspirationsdagen Förenkla Göteborg för anställda och politiker i staden.

Syftet med Förenkla Göteborg är dels att skapa förståelse för näringslivets villkor och dess betydelse för välfärden, dels att belysa hur man som anställd själv kan bidra till ett bättre företagsklimat i staden.

– Vi som jobbar inom Göteborgs Stad – tjänstepersoner såväl som politiker – spelar alla en viktig roll för företagsklimatet genom det bemötande och de attityder vi visar gentemot företag och företagare, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg och projektledare för Förenkla Göteborg.

Business Region Göteborg har på uppdrag av Göteborgs Stad arrangerat Förenkla-dagar vid sju tillfällen sedan 2013. Sammanlagt har drygt 1 500 personer deltagit från tio medverkande förvaltningar och bolag.

– Det är ute på förvaltningarna som den stora kontaktytan gentemot företagarna finns. Det kan vara allt ifrån livsmedelsinspektören som möter restaurangföretagaren vid en inspektion, till bygglovshandläggaren som beviljar lov till industriföretagaren som behöver bygga ut sina lokaler, säger Kajsa Dahlsten och fortsätter:

– Vi behöver alla stå på tå för våra kunder och vara lyhörda för deras behov. Det är det vi tar upp på Förenkla-dagarna, men arbetet stannar inte där. Det gäller att förtjäna företagarnas förtroende – varje dag och i vartenda möte.

FAKTA: Göteborgs Stads samarbete för att förbättra företagsklimatet

  • Företagsklimatet är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, som har det övergripande målet att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till 2035.
  • Inom området företagsklimat samarbetar tio förvaltningar och organisationer: Business Region Göteborg, fastighetskontoret, förvaltningen för inköp och upphandling, konsument- och medborgarservice, miljöförvaltningen, park- och naturförvaltningen, räddningstjänsten i storgöteborg, stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret och trafikkontoret.
  • Det önskade läget för företagsklimatet är att Göteborg Stad och Göteborgsregionen ska ha bäst företagsklimat bland de svenska storstadskommunerna respektive storstadsregionerna enligt både servicemätningen Insikt och Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme.
  • Ledstjärnan för arbetet är att ”det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg”.

Kontaktperson:
Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare Företagsklimat, Business Region Göteborg
031-367 61 82

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information