EU-pris till strategin bakom Göteborg Stads näringslivsstrategiska program

27 juni 2019
Business Region Göteborg har tagit emot priset “European Entrepreneurial Region Award 2020” (EER Award 2020). – Vi är så glada och stolta över priset! Det är en bekräftelse på framdriften av det näringslivsstrategiska programmet som drivs av Business Region Göteborg, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads

Europeiska Regionkommitténs (CoR) motivering till att i år ge priset till Business Region Göteborg är det innovativa angreppssättet som hela strategin bakom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program bygger på. Man lyfter särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer. CoR berömmer det strukturerade tillvägagångssättet för att definiera regionens utmaningar och mål. Vidare lyfter CoR fram styrkan i att strategin bygger på långsiktighet och förtroende för varandra, att den är valperiodsöverskridande och därmed oberoende av politisk styrning i regionen. 

I detalj definierat vem som gör vad

– I strategin har vi utvecklat ett hållbart arbetssätt där vi tillsammans i detalj definierat vad 35 organisationer i Göteborgs Stad och alla kommuner i Göteborgsregionen ska göra för att nå det övergripande målet om 120 000 nya jobb 2035. Vi erbjuder till exempel fortbildning för alla nyanställda i Göteborgs stad för bättre förståelse för företagande, säger Pia Areblad. 

– Sammantaget arbetar vi för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.  

Några exempel på insatser och aktiviteter som ska genomföras inom ramen av det näringslivsstrategiska programmet:

  • Positionera regionen som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara lösningar på samhällsutmaningar genom att arrangera living labs där företag och offentliga aktörer möts för att till exempel utveckla nya affärer i den byggboom som råder i Göteborg.  
  • Attrahera kompetens till Göteborgsregionen genom att utveckla en effektiv och tydlig valideringsprocess av medföljandes kompetenser och kompletteringsutbildning med fokus på bristyrken.
  • Främja nyföretagande och entreprenörskap genom att i samverkan stärka mötesplatsen Yexbox som vänder sig till entreprenörer och innovatörer som söker stöd och hjälp i början av sitt företagande.

Delaktighet som ger eko i Europa

Ulrike Firniss, Director EU Affairs på Business Region Göteborg, har författat ansökan och ser priset som en bekräftelse på en väl fungerande process.
– Regionens attraktionskraft för företag gynnas av denna utmaningsdrivna, sammanhängande och integrerande strategi. Inflödet kommer från experterna själva, nämligen regionens företag. Vi har kopplat deras synpunkter till ett holistiskt angreppssätt, som vilar på visionen att vara en av världens mest innovativa regioner. Jag ser fram emot ekot som priset kommer att ge i Europa där vi är en stark röst, säger hon.

Inspirerande och motiverande topplacering

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, kommenterar priset så här:  
– European Entrepreneurial Region Award gör oss stolta. Business Region Göteborg har en av de bästa europeiska strategierna för entreprenörskap! Kärnan är dock regionens förmåga att vara öppen och lyssna på näringslivet, anta utmaningarna tillsammans med inte mindre än 35 intressenter samt att agera gemensamt för att uppnå och behålla ett gynnsamt företagsklimat. Denna värdefulla förmåga att samarbeta kommer att leda till 120 000 nya arbetsplatser fram till 2035. Inspirerade och motiverade av denna betydande utmärkelse kommer vi att fortsätta att hålla fast vid en av Europas bästa strategier för entreprenörskap. 

Prisutdelning i Bryssel 26 juni

Prisutdelningen ägde rum den 26 juni på EU-parlamentet i Bryssel med Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson, Axel Josefsson och Pia Areblad på plats. Prisutdelare är Markku Markkula, första vice ordförande för Europeiska Regionkommittén.  Europeiska Regionkommittén (CoR) i Bryssel är ett rådgivande organ som företräder regioner och kommuner i EU. Varje år utser man EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenöriell strategi.  

Kontakter

Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg,
tel: 031 - 367 61 48, e-post:pia.areblad@businessregion.se

Ulrike Firniss, Director EU Affairs på Business Region Göteborg,
tel: 031 - 367 61 77, e-post: ulrike.firniss@businessregion.se

Tipsa en vän