Förbättra din affär - hitta rätt i nätverksdjungeln!

21 september 2018
Trenden att samverka inom branscher och över branschgränserna är stark och att gå utanför sin egen box kan skapa nya möjligheter till affärsutveckling. Foto: Mostphotos
Trenden att samverka inom branscher och över branschgränserna är stark – och stärks just nu ytterligare av att en mängd initiativ skapas inte minst genom alla de nätverk som finns här. Frågan är hur man drar maximal nytta av alla dessa nya möjligheter till kontakter, kompetens och utveckling? Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg, reder ut.

Göteborgsregionen har internationellt ett rykte om sig att vara bra på samverkan. Kanske började det redan med holländarna och skottarna som kom för att bygga upp staden Göteborg och dess industrier. Eller tack vare hamnen, handeln med främmande länder och en nyfikenhet på vad man kunde lära av andra delar av världen, företag och människor.

– Göteborg har otroligt bra förutsättningar för samverkan. Det är en lagom stor stad i en region där vi är nära varandra samtidigt som vi är öppna för världen och tänker långsiktigt hållbart, säger Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

I dag finns det i Västsverige en mängd starka kluster, där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle samverkar och samarbetar. Business Region Göteborg arbetar med ett antal identifierade strategiskt viktiga branscher och klusterområden som är signifikanta för Göteborgsregionen och drivkrafter för innovation, som till exempel fordon, miljöteknik, IKT, maritima operationer, kulturella och kreativa näringar.– Fordonsklustret är kanske det som förknippas mest med Göteborg och som blivit framgångsrikt både vad gäller företagens utveckling och forskningens framsteg just tack vare samverkan. Vi på Business Region Göteborg är en av många aktörer som är med och korskopplar företag och för samman till exempel politiker, forskning och näringsliv för att föra innovation och utvecklingen framåt, säger hon.

 

Citat

Det finns ett växande intresse av att gå utanför sin egen box. Alla inser att de stora utmaningarna – som klimatet till exempel –  kräver samverkan i nya konstellationer.

 

Men, menar Maria Strömberg, vad som händer nu är att innovation och problemlösning får ny fart när nätverk och mötesplatser i allt större utsträckning skapas över aktörsgränser.

– Det finns ett växande intresse av att gå utanför sin egen box. Alla inser att de stora utmaningarna – som klimatet till exempel – kräver samverkan i nya konstellationer. Det här är egentligen inget nytt. Vi har varit duktiga på gränsöverskridande samarbeten länge, men nu ökar de och det blir tydligt att vi behöver se på behov, utmaningar och lösningar på ett nytt sätt för att komma framåt, säger hon.

Ett tecken på en ökad öppenhet ser hon i att stora företag börjar öppna upp sina miljöer för små och medelstora företag och på det sättet skapa nya mötesplatser.

– AstraZenecas BioVentureHub är ett exempel på det – ett nytt sätt att stärka hela Life Scienceklustret och hålla innovationskraften uppe. AB Volvo i det nya området i Lundby är ett annat bra exempel, säger hon.

En ytterligare trend är att branscher utvecklas med inflytande från andra branscher i allt högre takt. Ett exempel är finansbranschen som utvecklas med hjälp av IT-teknik och –säkerhet, där till exempel nätverket FinansKompetensCentrum förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration för att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen.

Ett ytterligare exempel är att Göteborgs Stad satsar på projekt som till exempel Rain Gothenburg där ingenjörskompetens och kreativa näringar samarbetar i en klimatfråga och skapar konst och upplevelser kring regn.

– Då samverkan och samarbeten breddas och flera av nätverken, som kan ses som ett klusters kärna, samverkar kring konkreta aktiviteter som till exempel inköpssamverkan eller gemensam produktutveckling uppstår gemensamma utmaningar.

För att stärka företagsklustrets möjligheter att utvecklas kan samhällsaktörer som till exempel Business Region Göteborg gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk satsning kallas för klusterinitiativ, säger Maria Strömberg.

Men vad är det då som händer i ett klusterinitiativ?
Jo, här blir 1 + 1 mer än 2, menar Maria Strömberg.

– Utmaningarna är gemensamma, och för att lösa dem delar man läroprocesser och erfarenheter. Ny kunskap genereras när aktörerna utmanar sig själva och varandra, och det för utvecklingen framåt. Alla har olika intressen – för näringslivet är det primärt affärer, för det offentliga kanske att ta sig an utmaningar man inte har möjligheten att möta på egen hand och för forskningen kan det handla om att identifiera helt nya forskningsområden.

Det handlar också om mjuka värden, att utvecklas och engagera sig tillsammans.

 

Citat

Ny kunskap genereras när aktörerna utmanar sig själva och varandra, och det för utvecklingen framåt.

 

I takt med att antal mötesplatser och nätverk ökar blir det också såväl svårt som tidskrävande att som till exempel liten eller medelstor företagare veta vad som finns och vilka nätverk som man får mest nytta av att delta i och lägga sin tid på. Ens behov kanske också skiftar över tid.

– Business Region Göteborgs roll är att i vissa fall skapa initiativen utifrån de behov vi identifierar i våra kontakter med näringslivet. Eller så kan vi identifiera och samla information om de initiativ som redan finns. Vi har kunskaperna och kontakterna och kan hjälpa till med att hitta rätt, säger Maria Strömberg.

Nyligen lanserades portalen Nätverk och mötesplatser på Business Region Göteborgs webbplats. Det är en ständigt växande och sökbar katalog över olika nätverk, grupperingar, mötesplatser och initiativ som finns runtom i regionen. Gemensamt för dem alla är att de betonar affärsutveckling genom samarbeten, inspiration och innovation. Här är det enkelt att söka på bransch, deltagare eller geografi och därefter klicka sig vidare för att få mer information.

– Det här är en långsiktig satsning som vi hoppas ska hjälpa fler att hitta rätt genom att vi visar vilket utbud som finns. Hittar man inte det man söker där är det bara att höra av sig. Vi vill gärna veta mer om vad företagen efterfrågar, säger Maria Strömberg.

Huvudkategori

Vad är ett klusterinitiativ?

Kluster är företag och aktörer som valt att samverka med varandra inom ett geografiskt eller professionellt område. Geografisk koncentration kan till exempel ge fördelar i form av tillgång till specialiserad arbetskraft, specialiserade insatsvaror, teknologi, information och erfarenhetsbaserad kunskap. Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk, som samverkar kring konkreta aktiviteter som till exempel inköpssamverkan, regionala varumärken eller gemensam produktutveckling.

För att stärka ett klusters möjligheter att utvecklas kan samhället (till exempel Business Region Göteborg eller science parks) aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ.

Tipsa en vän