Företagsakuten räddar nio av tio företag

25 november 2020
 Just nu är det många företag som har det kämpigt. Den pågående krisen har fått många företagare att känna osäkerhet inför framtiden.Men det finns hjälp att få för företagare i Göteborgsregionen som står inför ekonomiska utmaningar. Nästan nio av tio företag som söker hjälp hos Företagsakuten räddas, det visar statistik från Business Region Göteborg.

Ett företag har bättre och sämre perioder. Det är helt naturligt. Men den pågående corona-pandemin riskerar att göra läget tufft för många företagare och deras ekonomi. Men det finns hjälp att få för företagare som står inför ekonomiska utmaningar.

På Företagsakuten arbetar erfarna ekonomiska rådgivare som ger rådgivning upp till fem timmar – helt gratis.

Företag räddas från konkurs

Maria Lindström är projektledare på Företagsakuten och uppmanar företagare att inte vänta för länge med att kontakta Företagsakuten.

– Jag har mött många företagare denna vår som driver livskraftiga företag men som på grund av läget hamnat i problem. Vi försöker hjälpa till att ta tag i de akuta problem bolagen har och därmed undvika konkurser och rädda arbetstillfällen. Ju tidigare man kontaktar oss desto större är chansen att vi tillsammans kan hitta fungerande lösningar, säger Maria Lindström.

Läs mer om Företagsakuten och hur du får kostnadsfri ekonomisk rådgivning

Maria Lindstrm bl a projektledare Fretagsakuten
Maria Lindström jobbar som projektledare på Företagsakuten. FOTO: FRIDA WINTER©

Viktigt söka hjälp i tid

Hittills i år har 92 företag fått hjälp av Företagsakuten. Det är mer än dubbelt så många som de senaste åren.

Statistik från 2019 visar att av de 43 företag som sökte stöd hos Företagsakuten var 37 företag, det vill säga 86 procent, fortfarande aktiva i februari 2020. Det innebär att 137 arbetstillfällen kunnat räddas inom regionen.

Företagsakuten kan hjälpa företag med upp till 20 anställda. De flesta företag som söker hjälp hos Företagsakuten har stor chans att undvika konkurs. Det beror oftast på att företagarna tar kontakt med Företagsakuten i tid och därmed får hjälp att vidta nödvändiga åtgärder.

Under corona-krisen erbjuds ekonomisk rådgivning på telefon. Ring 020 – 100 132 om du är etablerad i Göteborgsregionen och har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Rådgivning räddar nästan nio av tio företag i svårigheter – läs mer om hur du kan få råd och stöd

FAKTA

Kontakta Företagsakuten om:

  • Företaget har problem att få ekonomin att gå ihop
  • Ni har svårt att betala leverantörer, skatter och avgifter i tid
  • Företaget har problem att få ekonomin att gå ihop
  • Omsättningen och resultatet minskar
  • Din största kund börjar få problem
  • Omsättningen och resultatet minskar
  • Företaget riskerar att få betalningsanmärkning
  • Dina kostnader är för stora i relation till intäkterna
  • Du har svårt att få krediter/lån/checkkredit
Underkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information