Fossilfri agenda

7 juli 2022
12 år efter köpet av Volvo Cars är Geely det näst största privatägda investmentbolaget i Sverige.

Vad är hemligheten bakom den snabba tillväxten, Hans Oscarsson, vd Geely Sweden?

– Det handlar framför allt om att Geely och Volvo blev en i många avseenden perfekt matchning. Både Volvo och Geely är sprungna ur en decentraliserad ägarfilosofi där den som är bäst lämpad ska fatta de strategiska besluten och ha mandat att agera kraftfullt. Det innebär att styrelser och ledningar, de som verkligen brinner för automotive och de enskilda varumärkena, kan agera snabbt och det har gynnat tillväxten.

Du var CFO på Volvo Cars när Geely köpte företaget. Vad tillförde Geely Volvo – och omvänt?

– Med Geely öppnades dörren till Kina på allvar för Volvo och det var helt avgörande eftersom Volvo snabbt behövde få till ett globalt produktionssystem. Snabbheten, nyfikenheten och långsiktigheten är viktiga faktorer som Geely bidragit med. Göteborg och Volvo har tillfört Geely en gedigen bilbyggar-kompetens, ingenjörskunnande, en stark entreprenörsanda och hög innovationsförmåga.

Geely investerar nu tungt i bolag och infrastruktur för eldrift. Hur går omställningen för Geely-bolagen?

– Omställningen till fossilfri drift är utmanande, men man ska inte överdramatisera själva frågan om genomförandet. Inom bilindustrin lever vi med en snabb teknisk utveckling som vi måste förhålla oss till. Elektriska drivlinor har branchen haft fokus på under lång tid. Den stora skillnaden är att det nu måste gå snabbare och väldigt mycket större investeringar krävs.

Hur ser planen för elektrifieringen ut?

– Vi har den tekniska kompetensen, de finansiella musklerna, en snabbfotad organisation och ser en fortsatt stor global potential i våra varumärken. 

Vad innebär den långdragna pandemin, kriget i Ukraina och komponentbristen för den fortsatta utvecklingen i Geely-bolagen?

– Det är faktorer som påverkar oss och som vi som bolag måste förhålla oss till. Men vi har en stor fördel just i en ägarkonstellation som är både extremt långsiktig och samtidigt väldigt snabbfotad. Det gör att vi står väl rustade såväl för en snabb elektrifiering som för olika typer av omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka.

Zhejiang Geely Holding Group
Geely är ett privatägt kinesiskt bolag som grundades av Li Shufu 1986 och började med fordonstillverkning 1992. Sedan dess har Geely vuxit i rask takt med en mängd fordons- och teknikbolag i Kina med Geely Automobile i spetsen och europeiska förvärv som Volvo Cars och stora ägarandelar i Volvo AB och Mercedes ägarbolag Daimler.

I Geely Sweden Holdings ingår börsnoterade Volvo Cars (ägs till 82 procent), Volvo AB (Geely är näst största ägare med 8 procent av aktierna och 16 procent av rösterna), Polestar, Lynk & Co, Uni3 samt Saxo Bank.

Text: Sven-E Lindberg
Foto: The Geely Group

Texten är hämtad från Magasin Göteborg 2022

Lär känna Göteborgs styrkor inom fordon och mobilitet

 

Tipsa en vän