​Framgångsrikt företag ute på djupt vatten

31 oktober 2016
Clinton Marine
Med risker fördelade på tre affärsområden, stöd av ett digitalt innovationssystem och tillit till medarbetarnas kompetens är Clinton Marine Survey ett företag inom det maritima som det går riktigt bra för.

Inte alla ägg i samma båt

Clinton Marine Survey har det senaste året ökat sin omsättning med tre hundra procent. Företaget är verksamt inom tre affärsområden - olja och gas, hydrografi och förnybarenergi. Allt handlar om mätning – i hav och upp till land igen.  Just nu jobbar Clinton Marine Survey med flera infrastrukturprojekt i Europa. Ofta rör det sig om vindkraftparker och kablar på havsbotten. Med tanke på att bara cirka 5% av havsbottnarna i världen är mätta finns en stor potentiell marknad.

Teknikdrivet företag

Antalet konkurrenter är många, men Clinton Marine har fördelen att de kan köra dubbelt så snabbt med sina båtar när de mäter havsbottnar. Det innebär att de kan vara mer kostnadseffektiva, samtidigt som de vägrar tulla på medarbetarnas arbetsmiljö och kvaliteteten i leverans mot kund.

Citat

-Vi gillar att ta tekniken förbi uppsatta mål. Alla måste vara med, hela företaget måste ligga steget före rent tekniskt. Och vi måste göra det samtidigt

Avsändare

Martin Wikmar, vd, Clinton Marine Survey.

Innovation och nya idéer uppmuntras

Transparens är ett ledord på Clinton Marine Survey. De tjugofem medarbetarna, som ofta befinner sig på någon av företagets fyra båtar, kopplar alltid upp sig för måndagsmöte då Martin Wikmar går igenom bland annat resultat, risker och förbättringsåtgärder. Kostnadskalkyler och räkenskaper redovisas helt öppet för alla.
Det Clinton Marine Survey jobbar med ställer krav på exakta rapporter och hög kvalitet. Det QHSE-system man har tillåter och uppmuntrar alla medarbetare att rapportera felaktigheter, avvikelser och förbättringsåtgärder i arbetsflödena. Systemet är digitalt och finns som app. Genom bara några knapptryckningar kan man som medarbetare vara med att påverka och utveckla tekniken. Målet är en arbetsmiljö där kompetens och hantering av arbetsuppgifterna står i fokus, för att förhindra skador och för en kostnadseffektiv kundleverans. Samtidigt som man strävar mot standardisering uppmuntras innovation.

Växer och anställer fler

På Clinton Marine Survey jobbar bland andra maringeologer, oceanografer, naturgeografer, geofysiker och kaptenter. Clinton Marine Survey bytte lokal på Lindholmen 2015. I den nya lokalen finns plats att växa och tur är väl det. En ny geolog är på ingång och till våren har man behov för två stycken offshore surveyers. Det kan röra sig om till exempel oceanografer eller geologer. Och att personalen är viktig för Clinton Marine Survey, det förstår man.

Citat

 -Det är inte utrustningen eller processerna som gör att vi är där vi är idag. Det är vår personal. Vår kompetens.

Avsändare

Martin Wikmar.

Nätverk som synliggör kompetens i regionen

Clinton Marine Survey är med i nätverket Västsvensk Subsea. Martin Wikmar tycker att en av fördelarna med nätverket är att kompetensen i regionen synliggörs. Under nätverksaktiviteter möter man andra Göteborgsföretag i branschen och man får chans att visa upp sig och sin egen kompetens.
-Jag träffar även andra branscher och presenterar vad som går att mäta. Många vet inte om vilka möjligheter som finns och vad vi kan använda tekniken till idag, säger Martin Wikmar.

Färgbox

Det händer mycket inom subseabranschen i Västsverige nu.  Enterprise Europe Network award delas ut den 14 november och då är ett av Göteborgsregionens företag i subseabranschen nominerade för bästa partnerskap. Läs mer om det här>>

Färgbox

Nätverket Västsvensk Subsea

För att kunna stärka det västsvenska subsea-industrin driver Business Region Göteborg i samarbete med OffShoreVäst nätverket Västsvensk Subsea. Det riktar sig till dig som driver företag med kompetens inom subsea-området. Kanske jobbar du inte alls eller inte enbart med subsea idag, men den tekniska kompetens som finns i ditt bolag går att applicera inom subsea? Ja, då är du välkommen in i detta nätverk. Vi erbjuder nätverksaktiviteter, möjlighet att trä  ffa nya affärskontakter och stort utbyte av kunskap och erfarenheter.
Mer om nätverket och hur du blir medlem>>

Nyfiken på vad Västsvensk Subsea hittar på? Här är deras nästa nätverksträff>> samt här kan du se vilka som är medlemmar i Västsvensk Subsea>>

 

Tipsa en vän