Göteborg kommer högt i framtidsranking

27 februari 2020
Göteborg rankas högt när fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21 rankar Europas bästa destinationer för investeringar. – Detta är ännu en bekräftelse på att Göteborgsregionen nu förändras i snabb takt och att regionen står sig bra internationellt, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

fDiEuropeanCities and Regions of the Future sammanställs vartannat år av den engelska publikationen fDi Magazine som ges ut av Financial Times. Listan täcker totalt 319 städer och 148 regioner i Europa och rangordnar dem utifrån ett antal framtidsorienterade parametrar, exempelvis ekonomisk potential, användning av smart teknik och företagsvänlighet. 

Göteborg har flyttats upp till kategorin stora städer

Göteborg placerade sig högt i ett antal kategorier i fDi:s ranking även för 2018/2019, då bland medelstora städer. I årets ranking har den växande Göteborgsregionen flyttats upp till kategorin stora städer (minst en miljon invånare i regionen och minst 500 000 i centralorten) och placerar sig högt också här bland 43 rankade städer: Tvåa i kategorin Humankapital och livsstil (Human capital and lifestyle), femma i kategorin Företagsvänlig stad (Business friendliness) och nia i den totala sammanvägningen.

– Detta är ännu en bekräftelse på att Göteborgsregionen nu förändras i snabb takt och att regionen står sig bra internationellt. Göteborgs placering inom humankapital och livsstil beror bland annat på invånarnas höga utbildningsnivå, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

När fDi värderar en stads humankapital och livsstil tittar man på en mängd faktorer utöver utbildningsnivå, bland annat andelen studenter av befolkningen, antal toppuniversitet, förväntad livslängd, läkartäthet och olika index för hälsa och miljö.

– Att befolkningen välutbildad och relativt ung, liksom tillgången till akademisk utbildning och företag i världsklass – allt detta bidrar till att regionen blir än mer attraktiv, säger Henrik Einarsson.

En av de mest företagsvänliga städerna

Göteborg räknas även som en av de mest företagsvänliga stora städerna i Europa, något som möjligen förvånar den som tycker att Göteborg tvärtom har en hel del att göra på den fronten. Henrik Einarsson pekar emellertid på att det finns olika sätt att värdera företagsklimatet. 

– Den här rankingen utgår från hur attraktiv en region är att investera i. Då läggs stor vikt vid mängden high-tech-bolag, nya jobb till följd av utländska investeringar och hur lätt det är att starta företag. Och här presterar Göteborgsregionen i europeisk toppklass.

TOP 10 LARGE EUROPEAN CITIES OF THE FUTURE 2020/21

1 Frankfurt Tyskland
2 Hamburg Tyskland
3 Düsseldorf  Tyskland
4 Stuttgart Tyskland
5 Manchester Storbritannien
6 Rotterdam Nederländerna
7 Glasgow Storbritannien
8 Kraków Polen
9 Göteborg Sverige
10 Köln Tyskland

TOP 10 LARGE EUROPEAN CITIES OF THE FUTURE 2020/21 – HUMAN CAPITAL AND LIFESTYLE

1 Hamburg Tyskland
2 Göteborg Sverige
3 Lyon  Frankrike
4 Stuttgart Tyskland
5 Frankfurt Tyskland
6  Rotterdam Nederländerna
7 Leipzig Tyskland
8  Dresden Tyskland
9 Nürnberg Tyskland
10 Köln Tyskland

TOP 10 LARGE EUROPEAN CITIES OF THE FUTURE 2020/21 – BUSINESS FRIENDLINESS

1  Manchester Storbritannien
2 Frankfurt Tyskland
3 Leeds Storbritannien
4 Glasgow Storbritannien
5 Göteborg Sverige
6 Sheffield Storbritannien
7 Kraków Polen
8 Birmingham Storbritannien
9 Hamburg Tyskland
10 Stuttgart Tyskland
 

Henrik Einarsson 

Etableringschef på Business Region Göteborg,
031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

 

Bengt Kjellin

Presschef
bengt.kjellin@businessregion.se

Tipsa en vän