Göteborg visar vägen till hållbar mobilitet vid internationellt besök

30 september 2019
Under två dagar, 1 och 2 oktober, visar Göteborg upp senaste utvecklingen inom e-mobilitet och hållbara transporter där Göteborg är en av Europas ledande regioner. Delegaterna är inbjudna av Svenska Institutet, Smart City Sweden och Business Sweden och de två dagarna i Göteborg är en del av ett längre besök i Sverige.

Göteborgsregionen är en av de ledande regionerna i Europa kring e-mobilitet och det internationella intresset för utvecklingen är stor.

Delegaterna, som kommer från Kanada, Filippinerna, Egypten, Indien, Mexiko, Sydafrika och Indien kommer under dessa dagar varva möten med företag och experter kring smart mobilitet samt studiebesök. Det kommer även ges möjlighet att provköra eldrivna lastcyklar och små eldrivna fordon mitt i centrala Göteborg.

- Mobilitet är nyckeln till en hållbar och inkluderande stad. Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Svenska städer, och Göteborg i synnerhet, har många goda exempel och innovativa lösningar, som vi gärna vill dela med oss av med andra städer världen över, säger Sofia Mc Conell, verksamhetsansvarig för Green Gothenburg.

Gruppen kommer också besöka testbädden ElectriCity genom att åka Buss 55 från city till Lindholmen och där sedan få ta del av Volvo Buss strategi kring elektromobilitet. Man kommer även få ta del av hur stadens laddinfrastruktur utvecklas och planeras. Utöver detta deltar flera av stadens förvaltningar och i seminarierna för att ge sin syn på utvecklingen.

Fakta
Besöket i Göteborg arrangeras av Green Gothenburg som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad. Green Gothenburg tar årligen emot 35-50 delegationer från ett fyrtiotal länder som är intresserade av regionens gröna systemlösningar och hjälper företag som vill exportera sin miljötekniska lösning att komma i kontakt med relevanta delegationer. Mer info finns på www.greengothenburg.se

Program

Tuesday, 1st Oct Business Region Göteborg, (Östra Hamngatan 5)
09:00 Welcome & introduction
09:30 Presentations by the participants
10:15 Smart mobility introduction
11:45 Lunch
13:00 Transport Lindholmen Electric Bus 55
Lindholmen Bus stop / Aktiviteten (above Älvrummet) 13:15 City Mobility - ElectriCity
14:45 Coffee break
Älvrummet 15:00 Introduction to River City Vision – the largest urban development project in Scandinavia
15:45 Walk to Revere
Revere Lindholmen 16:00 Self-driving vehicles, active safety and vehicle dynamics
17:00 End of Programme
Wednesday, 2nd Oct Business Region Göteborg, (Östra Hamngatan 5)
09:00 Infrastructure for charging related to urban planning
10:30 Coffee break
10:45 City goods in the very centre of Gothenburg and Gothenburg Strategies
12:00 Lunch
13:30 Active mobility and last mile logistics for livestable cities
14:30 Coffee break
14:45 Drive Sweden - A New View on Mobility
15:45 Energy efficient electric vehicle for short distance transportation
16:45 Summary
17:00 End of Programme - dinner on your own

Kontakter

Sofia Mc Conell 

Verksamhetsansvarig Green Gothenburg
sofia.mcconell@businessregion.se, +46 31 367 61 44

Carina Andersson 

Kommunikatör, Green Gothenburg
carina.andersson@businessregion.se, +46 707 61 56 06

Tipsa en vän