Göteborg visar vägen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

25 oktober 2019
Just nu går stadens alla byggande förvaltningar och bolag samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. På sikt vill man göra bygg- och anläggningsbranschen helt utsläppsfri. 

– På sikt hoppas vi att det ska leda till helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, Projektledare på Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership.

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs. Dessutom är utsläppskraven för arbetsmaskiner lägre än för till exempel andra typer av transporter.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Målet är en sektor med netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045 och en av de identifierade åtgärderna för att nå dit är en ökning av el- och gasdrivna fordon och maskiner.

Ambitionen är att använda lagen om offentlig upphandling som styrmedel för att ställa krav på branschen och på så sätt hjälpa till att påskynda omställningen till utsläppsfria arbetsmaskiner.

– Genom att vara en tydlig kravställande aktör och använda de verktyg som offentliga aktörer har (läs LOU) har vi möjligheten att skynda på en omställning och utveckling i branschen. Tydliga förutsättningar är bra för en marknadsutveckling, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster & Innovation, Business Region Göteborg.

Aktörerna kommer, förutom att samverka med varandra, även samverka med maskinleverantörer, bygg- och anläggningsentreprenörer och uthyrare m.fl. för att formulera funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav.

– Elektrifierade fordon och maskiner gör att staden blir tystare och vi får en renare luft. Det blir helt enkelt mer hälsosamt att bo och vistas i Göteborg, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för dem som bygger och underhåller staden, säger Malin Broqvist Andersson, Avdelningschef på Göteborgs Stad Trafikkontoret som är en av aktörerna i projektet.

Projektet har ett år på sig att formulera sina rekommendationer i samverkan med branschen och därefter, i oktober 2020, är tanken att rekommendationerna ska testas och implementeras i skarpa upphandlingar från Göteborgs Stad.

Oslo visar vägen

Men Göteborgs Stad är inte först ut. Under 2019 kommer Oslos första helt utsläppsfria byggprojekt att genomföras på Olav V:s gate och Klingenberggata. Oslo-projektet hjälper till att påskynda den tekniska utvecklingen.

– Om utsläppen ska elimineras senast 2030 krävs också nationell och internationell draghjälp. Internationell efterfrågan ger lägre priser och ett större utbud. Därför är det viktigt att även Göteborg är en del av denna utveckling, säger Maria Strömberg.

 

FAKTA:
Utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Utmaningen: Påskynda bygg och anläggningsbranschens omställning till el och vätgasdrivna maskiner.
Mål:
- Rekommendationer för upphandlingskrav inom Göteborgs Stad som på sikt ska driva på utvecklingen mot en utsläppsfri bygg- och anläggningsbransch.
- Ökad branschsamverka
- Ökad kunskap inom staden​​​​​​

Beräknad slutrapportering: Oktober 2020 – därefter implementering i faktiska upphandlingar.
Co2-minskning: Rapporteras efter slutrapportering

Deltagare:
Aktörer från Göteborgs Stad:
Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership, Trafikkontoret, Förvaltningen Inköp och upphandling, Förvaltningen Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Göteborg Leasing AB, Göteborgs Hamn AB, Framtiden AB, Älvstranden Utveckling, Göteborg Energi AB.

Projektet kommer genomföras i dialog med branschen. Projektet finansieras av Energimyndigheten

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. Gothenburg Climate Partnership drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Huvudkategori

Tipsa en vän