Göteborgsk kreativitet på export

6 maj 2019
Anna Sunnerö, arkitekt på Sunnerö Architects och Rasmus Heyman, gruppchef för kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg.
Nu går flera småföretagare inom Göteborgs kreativa och kulturella näringar samman för att göra en gemensam satsning på export. – Tillsammans är vi starkare, kan lära av varandra och undvika misstag, säger en av initiativtagarna, arkitekten Anna Sunnerö.

I höstas anordnade Business Region Göteborg en delegationsresa till partnerstaden Shanghai i samband med den stora importmässan China International Import Expo. Med på resan följde bland andra ett tiotal mindre företag med en stor potential för export. Alla ägnar de sig åt någon form av kreativa eller kulturella näringar, till exempel arkitektur, grafisk och digital design, form och mode.

– Efteråt kände vi starkt att vi hade mer att prata om. Många frågor uppstod. Export är ett komplext ämne och för flera av oss var det helt nya frågeställningar, som lagar, avtal och tillstånd, säger Anna Sunnerö.

Därför beslutade de sig för att bilda ett eget nätverk. Det började som en chattgrupp och ganska så snart träffades de en första gång för att strukturera upp arbetet, fundera över eventuella föreläsare som kan bjudas in och börja det långsiktiga arbetet mot en gemensam exportstrategi.

– Nätverket kommer att helt och hållet utgå från behov och vad deltagarna vill lära sig mer om. Vi har också kopplat in Chalmers som ju också har intressen i Kina – ytterligare en ring på vattnet, säger Anna Sunnerö.

Resan gav leads och uppdrag

Hennes bolag Sunnerö Architects startade samma vecka som resan till Shanghai ägde rum, men Anna Sunnerö har med sina 20 år i branschen sett hur viktigt det är att tänka globalt redan från början.

–  Mitt mål med företaget är att ha internationella projekt, för det vi gör går att applicera på alla delar av vår jord. Jag tror till exempel att många av våra kunder här kan vara intresserade av hur Shanghai har löst sina utmaningar – de ligger långt före oss på många områden. Och generellt i arkitektbranschen handlar det om att ha fötter på plats för att utforska och utreda. Att ha ett kontor i Shanghai vore otroligt roligt, säger hon.

Shanghairesan och nätverket ledde faktiskt direkt ganska raskt till flera leads och ett konkret uppdrag.

– På resan träffade vi en fastighetsutvecklare som hade en stor byggnad som inte fungerade som den skulle. Jag och en grafisk designer i nätverket fick i uppdrag att hålla en workshop om vad som skulle kunna förbättras, så vi har varit tillbaka i Shanghai och hoppas på en fortsättning.

Kunskap och kontakter

Nätverket uppstod ur en insikt om att företagen kunde ha utbyte av varandra, helt i linje med det som Business Region Göteborg vill uppnå. Efter att ha sett till att människor möts, fungerar Business Region Göteborg som en neutral part som erbjuder kunskap och kontakter, lokaler att träffas i om det behövs och expertis från sitt nätverk, berättar Rasmus Heyman, gruppchef för kulturella och kreativa näringar i Göteborg.

– Jag har till exempel en kollega som sitter med i en nationell exportnod och kan koppla ihop verksamheterna på olika sätt. Annars är det otroligt mycket som företagen kan hjälpas åt med själva i nätverket: finansiering, dela på kostnader och mässutrymmen, hjälpas åt att få offentligt stöd, köpa in gemensam expertis som juridisk kompetens eller tolk, jobba effektivare och lära av varandras resor, säger han.

Anna Sunnerö håller med.

– Det blir ett tryggt forum där vi kan diskutera dilemman och utmaningar. De är ju ofta liknande. Men även om vi alla verkar inom det kulturella och kreativa skiljer vi oss också ganska mycket åt i det vi gör; om vi erbjuder varor eller tjänster, om vi är business-to-business eller business-to-consumer. I nätverket kan man hitta dem som ligger en närmast och kanske dra i gång separata projekt, säger hon.

Skillnader inom näringen

Företag inom kultur och kreativitet är bättre på export än företag inom andra näringar. Det visar Tillväxtverkets rapport Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Där konstateras att dubbelt så många företag inom de kreativa och kulturella näringarna exporterar jämfört med näringslivet i övrigt. Den visar också att denna företagsgrupp är mer innovativa, mer tillväxtorienterade, mer exportintresserade och mer digitala än andra företag. Dock menar Rasmus Heyman att det är viktigt att se skillnader på olika sorters kreativa och kulturella företag.

– Musik och mode är till exempel på branscher där export är något mer naturligt, medan arkitektföretag fortfarande har en framför allt lokal marknad. För vissa krävs det ett grundligt strategiskt arbete för att ta steget utanför Sveriges gränser. Och då kan det vara bra att vara del av ett nätverk, både för att få fler möjligheter och dela på riskerna.

Skandinaviskt gott rykte

Rasmus Heyman och Anna Sunnerö är överens om att det också finns fördelar med att gå samman och inte bara sälja sin egen tjänst eller produkt utan dra nytta av det skandinaviska varumärkets styrka och goda renommé. Inte minst i Shanghai som är en stor tillväxtmarknad vad gäller design och arkitektur och gärna sneglar på det skandinaviska formspråket. Men även andra marknader är intressanta för nätverket.

– Det händer mycket spännande överallt nu kring svensk export. För några år sedan kom rapporten Kreativiteten är det nya stålet och jag tror att vi nu har landat i insikten om att vår kreativitet är något vi med framgång kan exportera, säger Rasmus Heyman.

Tipsa en vän