Göteborgsregionen behöver fler nystartare

15 december 2017
Satsningen på nyföretagande och entreprenörskap är enormt viktig och är en av Göteborgsregionens mest angelägna när det gäller att bygga framtidens företagare. Därför är Yesbox – Home of entrepreneurs en oumbärlig del i satsningen för att fler ska ta steget och starta eget.

Under 2016 startades det drygt 7.700 företag i Göteborgsregionen. Jämfört med 2015 motsvarar detta en marginell ökning på 0,4 procent. Att antal nystartade företag ökar med lite drygt 30 stycken är ju bättre än om det varit en minskning, men det behövs mer för att säkra framtidens behov av små och medelstora företag.

När man tittar på siffrorna för nystartade företag per bransch i Göteborgsregionen var det inom transportsektorn som den största procentuella uppgången av nystartade företag fanns.

– Inom sektorn transport var antalet nystartade företag starkast med en ökning på 66,9%, följt av programmering och informationstjänster med 14% ökning och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning med 12,5% ökning, förklarar Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Underkategori

Handelssektorn fortfarande populärast bland nystartade företag

De allra flesta nya företag i Göteborgsregionen startas som brukligt inom kategorin handel, så har det också sett ut historiskt. Under 2016 hade handelsbranschen 1032 nystartade företag, vilket dock är en minskning gentemot föregående år.

Även inom kategorin juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet samt inom byggverksamhet startades det flest nya företag. Tillsammans utgjorde dessa tre branscher strax över en tredjedel av alla nystarter i Göteborgsregionen år 2016.

Tittar man på nystartsfrekvensen per kommun i Göteborgsregionen har Kungsbacka högst nystartsfrekvens. Under 2016 startades det drygt 14 företag per 1000 invånare i åldern 16-64 i Kungsbacka, vilket ändå är en minskning jämfört med 2015. Starkast utveckling i nystartsfrekvensen mellan 2015 och 2016 har Öckerö.

Alla dessa siffror visar på att Göteborgsregionen som sådan har en svag ökning i antalet nystartade företag och siffrorna behöver bättras på för att säkerställa fler hållbara små- och medelstora företag inför framtiden.

Yesbox arrangerar Starta företag-dagen för alla som är nyfikna på att starta företag
På Yesbox får nyföretagare möjlighet att ta nästa steg

– Ett högt nyföretagande skapar förutsättningar för fler att komma i sysselsättning och bidra till en stark region. Forskning visar att det idag är tillväxt i små och nya företag som utgör den enskilt viktigaste källan till jobbtillväxt i ekonomin. De snabbväxande företagen står för en stor del av sysselsättningsökning och tillväxt i förädlingsvärdet, säger Susanne Robertsson, gruppchef Nyföretagande & Entreprenörskap, Business Region Göteborg.

Så får vi fler att starta företag

Hur ska man då få fler att ta steget till att starta företag? Och hur ska de nystartade företagens överlevnadsgrad öka? Ett försök görs nu genom att samla de aktörer som utgör det så kallade främjandesystemet för entreprenörer och nyföretagare under ett tak. Med stadens satsning på Yesbox – Home of entrepreneurs i Gamlestaden har det skapats en levande mötesplats där framtidens entreprenörer utifrån sitt personliga behov kan få rådgivning och utveckling för sina idéer och företag av regionens samlade krafter på en och samma adress.

Starta företag-dagen är en av flera välbesökta aktiviteter som arrangerats i Yesbox under hösten. Aktiviteten anordnas av myndigheterna bakom Verksamt.se. I höst har den varje gång samlat mellan 150 och 200 entreprenörsdrivna människor som kommer för att lyssna på information från myndigheter och träffa representanter för de organisationer som kan ge personlig rådgivning vid uppstart och utveckling av nyföretagande.

Drivhuset är affärscoacher för Pontus och Emile som tillsammans startat Xpeditionen - ett digitalt modevaruhus
Drivhuset är affärscoacher för Pontus och Emile som tillsammans startat Xpeditionen - ett digitalt modevaruhus

Ett nystartat företag heter Xpeditionen som håller på att skapa ett digitalt modehus för män. Bakom företaget står Emile och Pontus, två nyföretagare som ofta sitter och arbetar i Yesbox, där de har direktkontakt med sin affärscoach från Drivhuset men även möjlighet till stöd från andra rådgivare inom främjandesystemet för nyföretagare som alla nu finns på plats i Yesbox.   

– Yesbox levererar ett smörgåsbord av kompetens. Den fysiska platsen skapar en tillgänglighet som gör att man som nyföretagare direkt kan få den hjälp man söker. Många gånger söker man information på nätet men man har svårt att hitta rätt, det är svårt att skilja begreppen åt. Då vill man gärna träffa kompetenta människor som kan förklara så att man kommer vidare, säger Hamid Fard, rådgivare på Almi.

Med samlade krafter från Almi, Business Region Göteborg, Connect, Coompanion, Drivhuset, Framtidsfrön, Göteborgs uppfinnareförening, Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, Reach for Change, Ung Företagsamhet och Venture Cup finns det nu alla möjligheter för regionens invånare att få den professionella stöttning de behöver för att utveckla och förverkliga sina idéer.

FAKTA
Yesbox – Home of entrepreneurs är Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. Hit kan man komma och testa sina tankar och bolla dem med andra, få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg. Allt samlat under ett tak bara en hållplats från Centralstationen.

Tipsa en vän