”Göteborgsregionen har tagit över som Sveriges främsta forskningsregion”

3 november 2020
Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland för första gången investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Rapporten Näringsliv & Tillväxt ger en övergripande bild av Göteborgsregionens styrkor och svagheter ur ett näringslivsperspektiv. Utifrån ett omfattande statistiskt material och rapporter listar vi nio olika utmaningar som är viktiga för Göteborgsregionens långsiktiga utveckling.En av de nio utmaningarna är att fortsätta stärka resurserna till forskning och utveckling, FoU. Västra Götaland, med Göteborgsregionen som huvudsaklig motor, är en nationell hubb för innovation och utveckling med drygt en tredjedel av Sveriges samlade investeringar i företagens FoU.

Och nu investerar företagen i Västra Götaland alltså för första gången mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen, 41 miljarder kronor för Västra Götaland mot 39 miljarder för Stockholmsregionen. Det innebär att Västra Götaland står för 33,4 procent av Sveriges totala FoU-utgifter. För Stockholmsregionen ligger motsvarande andel på 31,9 procent. Det satsades cirka 30 000 mer FoU-kronor per sysselsatt i privat sektor i Västra Götaland jämfört med Stockholmsregionen.  

– Att företagens FoU-utgifter numera är högst i landet bekräftar bilden av den styrka länets företag besitter för att ta fram världsledande innovationer som exporteras på en global marknad. Det innebär också att det pågår en stor omställning av näringslivet i regionen med ett betydligt högre kunskapsinnehåll än tidigare. Göteborgsregionen har därmed tagit över som Sveriges forskningsregion för företag, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Leder till större produktivitet och exportaktivitet

I relation till respektive BNP har Sverige haft den tredje högsta FoU-utgiftsposten i världen – och Västra Götaland är alltså den region i Sverige som står för den högsta nivån på FoU inom företag. Västra Götaland står för 64 procent av den totala ökningen i företagens FoU i Sverige – samtidigt utgör länet endast 17 procent av den svenska befolkningen.    

Maria Strömberg, avdelningschef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg, framhåller att höga FoU-investeringar leder till större produktivitet och exportaktivitet.

– Det är otroligt viktigt att vi fortsätter skapa de här samarbetena och sammanhangen för industrin så att Göteborgsregionen fortsätter att dra till sig FoU-investeringar. De höga siffrorna för Göteborgsregionen och Västra Götaland visar att företagen har en tilltro till att investera i FoU i regionen och att man har en långsiktighet i sina investeringar. Man har valt att investera i vår region för att här finns tillgång till relevant kompetens, här finns en närhet till en växande marknad och vi har väldigt starka kluster. Vi har en lång dokumenterad historia av att skapa innovationsmiljöer med bred samverkan, till exempel genom så kallade testbäddar eller de starka Science Parks som finns i Göteborg. För övrigt är vi den testbäddstätaste regionen i landet, säger Maria Strömberg.

Maria Strömberg 
avdelningschef på Kluster och Innovation, Business Region Göteborg, 
031-367 61 10    
maria.stromberg@businessregion.se

Peter Warda
Analytiker, Business Region Göteborg
031-367 62 11
peter.warda@businessregion.se

Tipsa en vän