Göteborgsregionen placerar sig högt i Regionernas kamp 2020

22 december 2020
I rapporten Regionernas kamp, som ges ut av analys- och teknikkonsultföretaget WSP, visar statistik att flera kommuner i Göteborgsregionen rankas högt med sina robusthetsindex på listan över Sveriges kommuner.

Årets upplaga av rapporten Regionernas kamp har ett särskilt fokus på coronapandemins effekter på landets kommuner och syftar till att ge en bild av det samlade välståndet i kommunerna. I rapporten utvärderas Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar, från ålder på befolkningen, till skolelevernas meritvärde, inflyttning och näringslivets framtidsinriktning, för att nämna några.

Pandemin har slagit hårt mot Göteborgsregionens näringsliv och framförallt besöksnäringen och den fysiska handeln, och de har det fortsatt tufft, det visar Business Region Göteborgs senaste Konjunkturrapport. Arbetslösheten har ökat som en konsekvens av att näringslivet i Göteborgsregionen gått in i en avmattningsfas under årets inledning för att senare till stora delar lamslås av Covid-19 pandemin.

I rapporten Regionernas Kamp vägs parametrarna ihop till ett robusthetsindex och resultatet ger svar på hur det kommer sig att landets kommuner klarat av pandemin olika bra. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan landets kommuner och att det på flera håll krävs stora förändringar för att klara nästa kris. Sundbyberg toppar listan med sitt robusthetsindex, och trots pandemins påverkan på Göteborgsregionen har sex av 13 kommuner i regionen tagit sig in på tio i topp-listan över landets kommuner med sina robushetsindex. 

Några av insikterna från rapporten
  • Det går en tydlig skiljelinje mellan stad och land. Urbana kommuner är ofta mer robusta än glesbygdskommuner.
  • Oroväckande låga resultat bland högstadieelever i många svenska kommuner. Låg utbildningsnivå gör kommuner sårbara.
  • Det är stor skillnad mellan kommunerna gällande hur stor andel av befolkningen som är äldre, vilket kommer ha stor påverkan på kommunernas intäkter och utgifter framöver.
  • Pandemin har också medfört nya möjligheter. Exempelvis kommer svenska kommuner behöva genomföra viktiga förändringar tidigare än planerat exempelvis på arbets- och bostadsmarknaden samt inom transportområdet.

Tio i topp-listan 

Det högsta robusthetsindexet som en enskild kommun kan uppnå är 120.

Ranking Kommun Robusthetsindex
1 Sundbyberg 114
2 Mölndal 109
3 Partille 107
4 Lerum 105
5 Varberg 104
6 Nacka 104
7 Stockholm 104
8 Härryda 104
9 Kungälv 104
10 Kungsbacka 103
Placeringar för resterande kommuner i Göteborgsregionen

12. Ale, 15. Stenungsund, 16. Göteborg, 28. Alingsås, 66. Tjörn, 89. Öckerö 113. Lilla edet

Hela rapporten och dess data finns att läsa på www.wsp.se

Rapporten ”Regionernas kamp” baseras på statistik från SCB och belyser riskfaktorer som riskerar att göra en kommun extra sårbar. Årets upplaga fokuserar särskilt på Coronapandemins effekter på landets kommuner. Rapporten omfattar diskussioner om hur pandemin kan slå mot arbetsmarknaden och den kommunala ekonomin.

Huvudkategori
Underkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information