Göteborgsregionens rekordstarka konjunktur består

7 december 2021
Regionens näringsliv går på högvarv. Exportläget är starkt och utsikterna inför 2022 är fortsatt goda. Antal annonserade jobb ökar kraftigt, arbetslösheten fortsätter neråt och sysselsättningen växer. Besöksnäringen och den fysiska handeln har utvecklats fint, utan att helt ha nått normal nivå.

Läget är positivt inom alla stora sektorer – handeln, tjänstesektorn, tillverkningsindustrin och byggindustrin vilket märks av i Göteborg. Det tredje kvartalet 2021 visar konjunkturindikatorn för företagen i Göteborgsregionen fortsatt på dryga 116 i index, samma rekordhöga nivå som förra kvartalet.

Förutom stabil hemmamarknad är en huvudförklaring att tillväxten är fortsatt stark på Göteborgsregionens dominerande exportmarknader. Viktigast för exporten är USA, vars BNP spås öka 5,9 procent i år. Euroområdet förväntas växa med 4,9 procent och Kina med 8,1 procent. Det ger en exportviktad BNP-tillväxt på regionens 10 största exportmarknader på 5,1 procent 2021. Prognosen för nästa års viktade tillväxt är 4,0 procent – i de länder som tillsammans står för nästan 80 procent av regionens export.

– Samtidigt finns farhågor om att den globala bristen på arbetskraft, flaskhalsar i logistikflöden och höjda energikostnader kan störa utbudet och återhämtningen globalt. Möjligen att nya virusvarianter också kan ställa till, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

– Men riskerna för regionens konjunktur är inte överhängande. Det finns stor anledning till optimism.

Sysselsättningen och annonserade jobb ökar
Under tredje kvartalet 2021 fortsätter sysselsättningen att öka inom både tjänste- och handelssektorn i Göteborgsregionen. Företagen är optimistiska och vill anställa ännu fler framåt. Svenska Mässan återanställer exempelvis 150 personer efter en tuff period. Elbilsproducenten Polestar rekryterar runt 100 nya medarbetare till huvudkontoret i Göteborg, och arkitektkontoret White ska anställa 30 personer i Göteborg. 

För tillverkningssektorn och byggindustrin finns inga regionala siffror, men nationellt ökar sysselsättningen i båda sektorerna under kvartal tre. De svenska bygg- och tillverkningsföretag uppger sig vilja fortsätta anställa året ut.

– Det ger en stark indikation på att samma trend gäller i Göteborgsregionen, vilket lokala besked bekräftar. Volvo Cars anställer till exempel omkring 200 personer i ett nytt helgskift, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Mängden nyanmälda platser om tillsvidareanställning i Göteborgsregionen ökar kraftigt till i snitt 8 500 nyanmälda platser per månad under perioden augusti till oktober 2021. Det är 92 procent fler än motsvarande period 2020, och nära toppnivåerna för fyra-fem år sedan. Flest jobb annonseras inom företagstjänster, följt av vård och omsorg, utbildning och handel. Varslen ligger samtidigt på fortsatt mycket låg nivå, 164 varsel per månad under augusti till oktober 2021.

Arbetslösheten sjunker – mest bland utrikesfödda och ungdomar
Arbetslösheten fortsätter sjunka i Göteborgsregionen. I november 2021 låg siffran på 6,3 procent (‑1,6 procentenheter på årsbasis). Drygt 34 000 personer är nu arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i regionen.

Siffrorna för Göteborg är relativt låga. Arbetslösheten i Sverige stannade i november på 7,2 procent (-1,5 procentenheter på årsbasis). I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,8 procent (-1,6) och i Malmöregionen 9,6 procent (-1,9).

Kraftigast minskar arbetslösheten bland utrikesfödda, men även bland ungdomar. I november 2021 var till exempel arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar i Göteborgsregionen 17,8 procent, vilket är 5,3 procentenheter lägre än året innan. För hela gruppen utrikesfödda ligger arbetslösheten dock fortsatt mycket högt, i november 2021 på 15,2 procent. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var 17,9 procent.

– Vi ser att arbetsmarknaden har återhämtat sig bra under senhösten. Dock står en stor grupp fortfarande utanför och matchning av kompetens är svår, framförallt bland utrikesfödda i regionen, säger Peter Warda.

Besöksnäringen närmar sig normala nivåer
Resandet tycks sakta och säkert återhämta sig. Under perioden augusti till oktober 2021 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt 265 000 passagerare per månad, upp 156 procent jämfört med samma period 2020.

Regionens hotell, vandrarhem och campingar ökade mängden gästnätter med 71 procent under det tredje kvartalet till nivån 489 000 gästnätter per månad. Det är över snittet för perioden 2008-2019, men en bit under toppåren 2015-2019. Hotellens beläggningsgrad ökade till 60 procent under tredje kvartalet 2021, att jämföra med 37 procent motsvarande kvartal 2020.

– Besöksnäringen verkar ha kommit igång bra, vilket är mycket glädjande, men har en bit kvar till ett normalläge. Den ökade smittspridningen och nya åtgärder för större sammankomster inomhus innebär tråkigt nog att denna hårt drabbade sektor fortsätter att prövas tufft, säger Henrik Einarsson.

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #4 2021 bifogas.

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Underkategori

Tipsa en vän