Gothenburg Green City Zone accelererar för att nå målet

6 juli 2022
Jonas Eriksson, verksamhetsledare Gothenburg Green Zity Zone
Gothenburg Green City Zone – där målet är att bidra till ett transportsystem med nollutsläpp – har varit igång i ett och ett halvt år. Nu behöver arbetet accelerera. ”Eftersom Göteborgs Stad antagit ett nytt ambitiöst miljö- och klimatprogram blir vår tidsgräns ännu tajtare – vi behöver visa resultat redan de närmaste åren”, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare Green city zone.

Inom Göteborgs Stad pågår arbete på många olika håll för att Göteborg ska vara en klimatsmart stad. Ett av de större initiativen är Gothenburg Green City Zone som lanserades i januari 2021. Det är ett initiativ där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer – Lindholmen, Evenemangsstråket i centrala Göteborg och den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.

– Som det brukar i den här typen av initiativ tar det ett tag innan allt är igång. Vi har jobbat mycket med struktur, nulägesanalys och spridit information och kunskap om zonen. Det finns en stor nyfikenhet framför allt från näringslivsaktörer. Nu har vi en del konkreta projekt igång, säger Jonas Eriksson.

Han är verksamhetsledare för Green City Zone – som drivs av Business Region Göteborg – sedan mars i år och berättar att ett 30-tal aktörer, både inom staden och från näringslivet, har varit involverade i arbetsgrupper eller projekt under året.

Många aktörer med och bidrar

I mars drog ett projekt med trådlös laddning av elektriska taxibilar igång. Jonas Eriksson lyfter fram det som ett typexempel på ett bra uppbyggt projekt. Eftersom det inte finns några specifikt avsatta pengar för projekten krävs att aktörerna är med och bidrar.

– När vi startar olika projekt ska det vara med en så lång kedja av aktörer som möjligt för att det ska kunna gå att skala upp och testa. Här har vi med företaget som levererar laddplattorna. Vi har Volvo Cars som är beredda att anpassa sina bilar. Åkeriägarna har köpt bilarna och Cabonline hanterar taxikörningarna. Sedan har vi Göteborg Energi som grävt ner plattorna och anslutit dem till elnätet, och Vattenfall som hanterar betallösningen.

En andra laddstation i bruk

Den första trådlösa laddstationen finns på Lindholmen. I den senare delen av juni togs en andra station, vid Medicinaregatan vid Sahlgrenska, i bruk.

– Genom att få med så många aktörer som möjligt från start och få feedback ganska fort går det snabbt att skala vidare om man vill. Det är så vi vill jobba framåt, säger Jonas Eriksson.

Tanken är att idéerna som testas inom Gothenburg Green City Zone ska spridas i både Sverige och världen. Projektet väcker uppmärksamhet, och när utländska delegationer varit på besök i Göteborg har det funnits uttryckliga önskemål om att få veta mer om just Gothenburg Green City Zone.

– Det finns absolut ett stort intresse från andra delar av Europa. Under våren har jag pratat inför delegationer från Norge, Nederländerna och Estland. De är nyfikna främst av två anledningar. Dels för att Gothenburg Green City Zone är en etablerad plattform som är ett samarbete mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Dels för att Gothenburg Green City Zone kan vara en arena för företagen i deras länder att visa upp och testa sina klimatsmarta lösningar.

Ett tystare och effektivare transportsystem

Gothenburg Green City Zone lanserades några månader före Göteborgs Stad antog sitt nya miljö- och klimatprogram. I det höjdes ribban för stadens miljö- och klimatarbete. Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll år 2030.

– Det innebär att det inte räcker att vår testarena klarar nollutsläpp 2030, utan då ska vi vara framme där över hela staden. Vår tidsgräns är alltså ännu tajtare och vi måste gå ännu snabbare framåt i Green city zone. Vi behöver visa resultat de närmaste åren, säger Jonas Eriksson.

Ett elektrifierat, tystare och effektivare transportsystem där vi delar på resurserna mer. Det är vad Jonas Eriksson ser framför sig i Göteborg år 2030.

– Jag tror att vi kommer att dela på resurserna och färdas i autonoma fordon i större utsträckning. Dessutom tror jag att vi kommer att ha ett transportsystem där jag som individ kommer variera mig mer. Man cyklar, går och åker kollektivt så mycket man kan men ibland behöver man ta bilen och då finns den tjänsten tillgänglig.

Är nollutsläpp år 2030 ett rimligt mål?

– Ja, det tycker jag. Det finns jättemånga innovativa lösningar och tekniker – vi behöver bara få dem att fungera i praktiken i vår stad. Vi ser redan nu hur elektrifieringen går snabbare än vad många har trott. En utmaning ligger i att få med oss invånarna att ta till sig ny teknik och nya lösningar. Alla behöver vara öppna för nya lösningar, för de kan komma väldigt fort, säger Jonas Eriksson.

 

FAKTA - Exempel på aktuella samarbeten och projekt inom Gothenburg Green City Zone

  • Trådlös laddning av taxibilar: Wireless charging är ett treårigt projekt där laddning av elektriska taxibilar sker genom en integrerad laddplatta i asfalten. Hur fungerar tekniken i praktiken och hur upplever förarna systemet, är några frågor som ska besvaras.
     
  • Uppskalning av elektrifierade godstransporter: Ett projektsamarbete där RISE Research Institutes of Sweden analyserar hur fordonsflottan hos DB Schenker och tillhörande åkerier används för att förstå flöden och behov. Projektet är ett första steg för att ta fram en generell metod för storskalig elektrifiering som godsaktörer, fastighetsägare, laddoperatörer, fordonstillverkare och stadsplanerare kan dra nytta av.
     
  • Utsläppsfria evenemang: Projektet, som Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Got Event står bakom, startade 2021 och syftar till att kraftigt minska evenemangens utsläpp av koldioxid.
     
  • Mobilitets och godshubbar: Med ett antal aktörer samarbetar BRG för att undersöka möjligheten att skapa regionala och lokala mobilitets- och godshubbar. Syftet med hubbarna är att kraftigt minska trafiken i Evenemangsområdet och bidra till ökad yteffektivitet.

 

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Tipsa en vän