Green Gothenburg ger ditt företag gröna exportmöjligheter

15 maj 2019
– Vi håller koll på och bjuder in företag som på olika sätt bidrar till smarta och hållbara städer att delta vid delegationsbesöken, Sofia McConell (nere till vänster), verksamhetsansvarig för Green Gothenburg.
Sverige ligger långt fram vad gäller innovationer inom miljöteknik och gröna systemlösningar. Utländska företag, organisationer, regioner och länder som vill lära sig mer om innovationer inom miljöteknik och gröna systemlösningar kommer därför gärna till Göteborg – gyllene tillfällen för företag i Göteborg med omnejd att knyta kontakter och presentera sig. Men som företagare är det svårt att själv hålla koll på vad som händer, vilka som är här och om de är intressanta att träffa. För att underlätta finns Green Gothenburg.

Verksamhetsansvarig Sofia McConell och tidigare verksamhetsansvarig Bernt Svensén förklarar hur företagen i Göteborg med omnejd kan få affärskontakter och skapa exportmöjligheter med hjälp av Green Gothenburg:

Vad är Green Gothenburg?

– Det är ett initiativ av Göteborgs Stad som samordnar och tar emot de utländska delegationer som kommer till staden eller regionen. Vi sätter samman ett besöksprogram för dem och ser till att det blir relevant ur en affärsmässig synpunkt, bland annat genom att bjuda in företag från Göteborgsregionen att delta och ta till vara på de affärskontakter som uppstår. Sedan 2013 har vi haft närmare 250 besök. Det kan vara allt från grupper som är här i samband med Volvo Ocean Race, en delegation med den kinesiska energiministern eller FN:s organ för utveckling, UNDP.

Vad fokuserar ni på?

– Som alltid: kunskap och kontakter, i det här fallet inom våra fyra fokusområden transport, avfall, stadsutveckling och energi. I Sverige är vi särskilt duktiga på system och beteenden, och det vill många lära sig mer om, liksom politiken, demokratin och besluten bakom.

Vad har företagen för nytta av Green Gothenburg?

– Vi håller koll på och bjuder in företag som på olika sätt bidrar till smarta och hållbara städer att delta vid delegationsbesöken. Då får de möjlighet att få nya affärskontakter, sälja produkter eller att vara med och påverka beteenden och strukturer. Eftersom vi håller koll på utländska marknader och viktiga kontakter blir det både kostnads- och tidseffektivt för dem. De blir också synliga på Green Gothenburgs och Smart City Swedens hemsidor och sökbara i databasen Swedishcleantech.com. Dessutom är det speciellt att vara med i ett sammanhang där man har staden som referens. Det ger en unik tillgång till stadens anläggningar och system för vattenförsörjning, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik och energilösningar. Ett företag sa: ”Seeing is believing”; det var mycket uppskattat att kunna visa sina potentiella kunder hur ett system fungerar i verkligheten. Ibland erbjuder vi också matchmaking där säljare och köpare kan signa upp sig för individuella möten i samband med något event, och det är företagen väldigt nöjda med.

Hur kan det leda till exportmöjligheter och affärskontakter, till exempel?

– Vid det här laget har 248 företag deltagit vid utländska delegationsbesök. Vi ser det som att vi öppnar dörrarna för dem så att de kan ta ett nästa steg. Det är svårt att överblicka vilka möten och kontakter som lett till affärer – ibland kan det ta flera år. Eller så går det snabbare, som när vi åkte till en elektromobilitetsmässa i Tyskland, vilket ledde till affärer för flera av de medföljande företagen. Ett tydligt exempel på när Green Gothenburg har bidragit till affärer är Wideco, ett Boråsföretag som jobbar med övervaknings- och tätningkoncept inom fjärrvärme. Vi bjöd in dem att delta när en kinesisk delegation var här. Därefter deltog de i Energimyndighetens och Business Region Göteborgs delegation och monter i samband med energiminister Ibrahim Baylans besök på mässa och konferens i Beijing – vilket ledde till kontrakt.

Huvudkategori

Green Gothenburg är sedan årsskiftet regional nod för Smart City Sweden, en demonstrationsplattform för hållbara stadslösningar. Vad innebär det?

– Vi är en del av Energimyndighetens satsning på att bredda export- och investeringsplattformen Smart City Sweden som internationellt visar upp verksamheter och testbäddar som rör smarta städer. Vi ansvarar för Göteborgsregionen och tillsammans med samarbetspartners hela Västra Götalandsregionen och Halland. Sverige är ett starkt varumärke i hela världen i det här sammanhanget eftersom vi har nått längst i arbetet att nå FN:s 17 hållbarhetsmål, och via Smart City Sweden kan vi nå ut till fler.

Vad är på gång i närtid?

– I sommar kommer en grupp indiska småföretag hit som är intresserade av avfall och vattenrening. Det kommer också en grupp från Chile och Colombia som vill veta mer om hur vi jobbar med testbäddar och AI. I samband med ett seminarium om fossilfria förskolor kommer flera nordeuropeiska företag för att besöka Johanneberg Science Parks projekt Fossil-free Energy Districts, FED, och lära sig mer om digitala plattformar för kyla, värme och el. Vad de alla har gemensamt oavsett område är att de är genuint intresserade av den kunskap och de kontakter vi har att erbjuda. 

Är du nyfiken på exportmöjligheter inom miljöteknik? Hör av dig till Green Gothenburg och berätta om ditt företag!

Tipsa en vän